Svenskäng

Lämplig för de flesta torra och friska marktyper. Stor variation av örter.
Arterna anpassar sig till de lokala förhållandena.

Artinnehåll

Örter: rölleka, liten och stor blåklocka, rödklint, brudbröd, gulmåra, flockfibbla, äkta johannesört, åkervädd, sommarfibbla, prästkrage, gulsporre, käringtand, rödkämpar, gullviva, smörblomma, bergssyra, mandelblom, tjärblomster, klätt, blåklint, kornvallmo, vitklöver.

Gräs: rödven vårbrodd, kamäxing, rödsvingel, fårsvingel, luddhavre.

Produktdata

Art. nr2-12071
Höjd3-4 cm
Mått1 × 0,8 meter
Vikt800 kg/pall
StommeKokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Leveransca 20 st/pall
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Svenskäng


Lämplig för de flesta torra och friska marktyper. Stor variation av örter.
Arterna anpassar sig till de lokala förhållandena.

Artinnehåll

Örter: rölleka, liten och stor blåklocka, rödklint, brudbröd, gulmåra, flockfibbla, äkta johannesört, åkervädd, sommarfibbla, prästkrage, gulsporre, käringtand, rödkämpar, gullviva, smörblomma, bergssyra, mandelblom, tjärblomster, klätt, blåklint, kornvallmo, vitklöver.

Gräs: rödven vårbrodd, kamäxing, rödsvingel, fårsvingel, luddhavre.

Produktdata

Art. nr2-12071
Höjd3-4 cm
Mått1 × 0,8 meter
Vikt800 kg/pall
StommeKokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Leveransca 20 st/pall
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Mer information

Inspirationsbilder »

Relaterade produkter

Träspik