Svenskäng

Odlad med bred mix av örter och gräs lämplig för torr till frisk mark. Över tid kommer artmixen att anpassas till de lokala förutsättningarna.

Artinnehåll bl a:

blåklocka, brudbröd, mandelblom, prästkrage, rödklint, rödven, rölleka, sommarfibbla, vårbrodd, åkervädd.

Produktdata

Art. nr2-12071
Mått1 × 0,8 meter
Höjd3-4 cm
Vikt800 kg/pall
StommeKokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Leveransca 20 st/pall
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Svenskäng


Odlad med bred mix av örter och gräs lämplig för torr till frisk mark. Över tid kommer artmixen att anpassas till de lokala förutsättningarna.

Artinnehåll bl a:

blåklocka, brudbröd, mandelblom, prästkrage, rödklint, rödven, rölleka, sommarfibbla, vårbrodd, åkervädd.

Produktdata

Art. nr2-12071
Mått1 × 0,8 meter
Höjd3-4 cm
Vikt800 kg/pall
StommeKokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Leveransca 20 st/pall
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Relaterade produkter

Träspik