Takgödsel

Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare.

Sedumtak: 30 gr/m², en gång per år. 
Första gödslingen utförs året efter montaget. 
Sedumtak med biokol: 30 gr/m², en gång vartannat år.
Torräng för tak: 25 gr/m², en gång vart 3:de år.

Gödsling kan utföras mellan tidig vår och tidig höst.

Produktdata

Art. nr8-12065

Mer information

Serviceavtal »

Takgödsel


Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare.

Sedumtak: 30 gr/m², en gång per år. 
Första gödslingen utförs året efter montaget. 
Sedumtak med biokol: 30 gr/m², en gång vartannat år.
Torräng för tak: 25 gr/m², en gång vart 3:de år.

Gödsling kan utföras mellan tidig vår och tidig höst.

Produktdata

Art. nr8-12065

Mer information

Serviceavtal »