Torräng

Odlad med en bred mix av torktåliga örter inkl. fetbladsväxter och gräs. Lämplig för slänter,
trafikmiljöer, skärgård, bjälklag och tak.

Artinnehåll bl a:

axveronika, blåeld, borsttåtel, fjällgröe, fårsvingel, färgkulla, gul fetknopp, gräslök, kärleksört, mandelblom, solvända, vitklöver.

Produktdata

Art. nr2-12103
Mått 1 × 0,8 meter
Höjd3 cm
Vikt800 kg/pall
StommeKokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Leveransca 20 st/pall
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Torräng


Odlad med en bred mix av torktåliga örter inkl. fetbladsväxter och gräs. Lämplig för slänter,
trafikmiljöer, skärgård, bjälklag och tak.

Artinnehåll bl a:

axveronika, blåeld, borsttåtel, fjällgröe, fårsvingel, färgkulla, gul fetknopp, gräslök, kärleksört, mandelblom, solvända, vitklöver.

Produktdata

Art. nr2-12103
Mått 1 × 0,8 meter
Höjd3 cm
Vikt800 kg/pall
StommeKokosnät 500 gr/m². Biologiskt nedbrytbart
Leveransca 20 st/pall
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Relaterade produkter

Träspik