Sedummatta

Segment
Sedumtak

Odlas med härdiga sedumarter anpassade för nordiskt klimat i våra egna odlingar i Småland. Sedumens utseende varierar och påverkas av klimat, väderstreck och årstid. Veg Techs sedummatta består av vegetation, substrat (mineraljord) och en krympfri stomme som armerar jorden och skyddar mot erosion. Sedummattan kan användas både på låglutande och lutande takytor. 

Produktfördelar:

  • Brandgodkänd enligt Broof(t2)
  • Odlas med substrat innehållande biokol
  • Behöver endast gödslas vartannat år
  • Stabil och lätthanterlig

Produktdata

Art. nr2-12087 (med biokol)
Tjocklek30 mm
Måttca 105 x 77 cm
Viktca 800 kg/pall
Leveransmax 25 st/pall (20m²)
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Sedummatta

Segment
Sedumtak

Odlas med härdiga sedumarter anpassade för nordiskt klimat i våra egna odlingar i Småland. Sedumens utseende varierar och påverkas av klimat, väderstreck och årstid. Veg Techs sedummatta består av vegetation, substrat (mineraljord) och en krympfri stomme som armerar jorden och skyddar mot erosion. Sedummattan kan användas både på låglutande och lutande takytor. 

Produktfördelar:

  • Brandgodkänd enligt Broof(t2)
  • Odlas med substrat innehållande biokol
  • Behöver endast gödslas vartannat år
  • Stabil och lätthanterlig

Produktdata

Art. nr2-12087 (med biokol)
Tjocklek30 mm
Måttca 105 x 77 cm
Viktca 800 kg/pall
Leveransmax 25 st/pall (20m²)
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus