Veg Techs Sedummatta

Segment
Sedumtak

Odlas med härdiga sedumarter anpassade för nordiskt klimat i våra egna odlingar i Småland. Sedumens utseende kan påverkas av klimat, väderstreck och nederbörd. Veg Techs Sedummatta innehåller mineralsubstrat och hålls samman av en fiberduk med ett integrerat syntetiskt slingnät. Den riskerar inte att krympa likt en del andra stommar på marknaden. Vegetationstypen kan användas både på låglutande och lutande takytor. 

Andra fördelar:

  • Brandklassad för tak enligt Broof(t2)
  • Skyddar tätskiktet mot UV-ljus och ger längre livslängd
  • Avlastar stadens dagvattensystem med att dämpa och fördröja maxflöden vid skyfall
  • Odlas med biokol som är en jordförbättrande produkt

Produktdata

Art. nr2-12087 (med biokol)
Art. nr2-12095
Tjocklek30 mm
Måttca 105 x 77 cm
Viktca 800 kg/pall
Leveransmax 25 st/pall (20m²)
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus

Veg Techs Sedummatta

Segment
Sedumtak

Odlas med härdiga sedumarter anpassade för nordiskt klimat i våra egna odlingar i Småland. Sedumens utseende kan påverkas av klimat, väderstreck och nederbörd. Veg Techs Sedummatta innehåller mineralsubstrat och hålls samman av en fiberduk med ett integrerat syntetiskt slingnät. Den riskerar inte att krympa likt en del andra stommar på marknaden. Vegetationstypen kan användas både på låglutande och lutande takytor. 

Andra fördelar:

  • Brandklassad för tak enligt Broof(t2)
  • Skyddar tätskiktet mot UV-ljus och ger längre livslängd
  • Avlastar stadens dagvattensystem med att dämpa och fördröja maxflöden vid skyfall
  • Odlas med biokol som är en jordförbättrande produkt

Produktdata

Art. nr2-12087 (med biokol)
Art. nr2-12095
Tjocklek30 mm
Måttca 105 x 77 cm
Viktca 800 kg/pall
Leveransmax 25 st/pall (20m²)
Bedömd avByggvarubedömningen och Sunda hus