Xerodrän VT17

Xerodrän VT17 är ett CE-märkt flexibelt dräneringslager som består av ett syntetiskt slingnät med en luftgenomsläpplig fiberduk på ovansidan. I sedumtak används den i kombination med VT-filt där extra dränering krävs.

Produktdata

Art. nr9-12430
Mått50 × 1 m (50 m²/rulle)
Höjd17 mm
ÖvrigtDräneringskapacitet vid 5% lutning: 0,23 l/(s*m)
Dräneringskapacitet vid 1% lutning: 0,05 l/(s*m)

CE-märkt enligt standarden hEN 13252:2016.
Bedömd avByggvarubedömningen och SundaHus

Xerodrän VT17


Xerodrän VT17 är ett CE-märkt flexibelt dräneringslager som består av ett syntetiskt slingnät med en luftgenomsläpplig fiberduk på ovansidan. I sedumtak används den i kombination med VT-filt där extra dränering krävs.

Produktdata

Art. nr9-12430
Mått50 × 1 m (50 m²/rulle)
Höjd17 mm
ÖvrigtDräneringskapacitet vid 5% lutning: 0,23 l/(s*m)
Dräneringskapacitet vid 1% lutning: 0,05 l/(s*m)

CE-märkt enligt standarden hEN 13252:2016.
Bedömd avByggvarubedömningen och SundaHus

Mer information

Inspirationsbilder »