Droppbevattning

En kompletterande droppbevattning kan minska skötselbehovet! Sedum och mossor klarar långa torra perioder men genom att tillföra vatten håller takvegetationen en jämnare standard särskilt under tidig vår. Speciellt gäller detta på branta takytor med vind- och solutsatta lägen. God investering!Droppbevattning är en god investering när takvegetationen anläggs. Vatten tillförs effektivt till rötterna i små doser […]

Biokol = klimatsmart jordförbättrare

Vegetation i våra städer växer ofta under tuffa förhållanden. Inblandning av biokol i växtbäddar medför jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer. Användningen av biokol bidrar samtidigt i omställningen till ett klimatsmart samhälle med cirkulära flöden. Vill du arbeta med hållbara produkter som bidrar till en grönare och mer levande stad?Veg […]

Projekteringsunderlag – bjälklag

Här har vi samlat de dokument som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av gröna innergårdar & takträdgårdar. Montering & skötsel Monteringsanvisning Rotskydd 80 » Övriga dokument BIM-modeller finns att ladda ned här »Kontakta order@vegtech.se för AMA-texter. Gräs- och ängsytorDet här är en av de vanligaste uppbyggnaderna när växtlighet används på tak och bjälklag. 1. […]

Gröna innergårdar & takträdgårdar

Takträdgård

En vacker och fungerande takträdgård bygger på en säker uppbyggnad med rotskydd och korrekt dränering samt en genomtänkt växtbädd med rätt växtval. Det är viktigt att se till varje byggprojekts förutsättningar,konstruktion och växtval för att skapa en lättskött, lång-siktig och hållbar lösning. Det finns tak med soliga ochvindutsatta lägen där växter som man naturligt finner […]

Biotoptak

Biotoptak Foajén

Grönska på taket har många goda tekniska funktioner och fördelar. I takt med att städerna växer krymper många livsmiljöer för flora och fauna. Djur och växter som i vanliga fall har sin hemvist i ruderatmarker eller lummiga grönområden har svårt att finna boplats, mat och skydd. Ett biotoptak utformas som en levnadsplats för attgynna växter […]

Projekteringsunderlag – Torräng för tak

Här har vi samlat de dokument som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av Torräng för tak. Montering & skötsel Monteringsanvisning » Övriga dokument Bim-modeller finns att ladda ned här »Kontakta order@vegtech.se för AMA-texter. UPPBYGGNADER Torräng för tak 0-5° Rekommenderad taklutning 0-5° Vikt vattenmättad: 130-190 kg/m²Vattenhållande förmåga: 65-100 l/m²Bygghöjd: 120-150 mm 1. Torrängsmatta 30 mm2. […]

Torräng för tak

Torräng för tak

Låt ängen flytta upp på taket!Veg Techs Torräng för tak fördröjer och tar upp regnvatten och underlättar därmed stadens dagvattenhantering. Ängsmattan som odlas i Småland innehåller ett 20-tal tåliga arter med olika sedumsorter, örter och gräs. Veg Techs system och uppbyggnad uppfyller höga krav på säker dränering och lång livslängd. Beroende av årstid och geografisk […]

Projekteringsunderlag – Sedumtak

Här har vi samlat de dokument som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av sedumtak. Montering & skötsel Övriga dokument BIM-modeller finns att ladda ned här »Kontakta order@vegtech.se för AMA-texter. Veg Tech XMS moss-sedum 2-27°Rekommenderad taklutning 2-27° Vikt vattenmättad: 50 kg/m²Vattenhållande förmåga: < 20 l/m²Bygghöjd: 40 mm 1. Veg Techs sedummatta 30 mm2. VT-filt […]

Sedumtak

Sedumtak Hammarspark Limhamn

Veg Tech erbjuder högkvalitativa sedumtak innehållande biokol. Inblandningen av biokol i växtbädden medför jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer. Veg Techs välbeprövade lösningar ger en naturlig dagvattenhantering och en grönare stad. I mer än trettio år har Veg Tech installerat sedumtak runt om i hela Norden. Produktfördelar Härdiga sedumarter anpassade […]

Arter örtplugg A-Ö

Plantorna levereras i brätten om 40 plantor med krukvolym 93 cm³/planta. Pluggplantans rotsystem är 9 cm djup och 4 cm i diameter. Rekommenderad planteringstäthet:8-10 plantor/m² vid etablering med örtplugg.

Arter maxiplugg A-Ö

Plantorna odlas i kokosfiber i brätten om 6 st plantor med rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djupt och 12 cm i diameter. Rekommenderad planteringstäthet:2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arterså som bladvass och rörflen.3-5 plantor/m² vid etablering av övriga arter.

Flytande våtmark

Flytande våtmark från Veg Tech består av stomme och strandmatta

Naturlig våtmarkseffekt Våtmarker är en värdefull och livsviktig biotop för många växter och djur. Veg Techs flytande våtmark kan ge våtmarksfördelar i vattenmiljöer som inte rymmer en naturlig våtmark. Vattenväxter etableras i stommen och ger en vacker och varierad livsmiljö samtidigt som den komplexa rotstrukturen renar vatten genom sedimentation, mikrobiell nedbrytning och växtupptag av näringsämnen […]

Fukttålig äng

Fuktängsmatta från Veg Tech

Färdiga fuktängsmattor lämpar sig exempelvis för infiltrationsytor och översilningsytor samt i dikesbottnar och fuktzoner kring dammar. Fukttålig äng baseras på ängsfröblandning FÄ 6702. Se vårt sortiment på färdiga ängsmattor » Produktdata Artikelnr: 2-12006Mått: 1 × 0,8 m Leverans: Levereras lastade på EUR-pall Pallstorlek: ca 20 mattor = 16 m² Vikt full pall: ca 650 kg Ladda ner Montering- […]

Örtpluggplantor – vatten

Örtplugg i vattenmiljöer

Många arter för naturliga miljöerVårt breda sortiment av örtpluggplantor passar för olika typer av vattenmiljöer. Växterna har svenskt ursprung och är härdiga. Hur planterar man?Det är viktigt att rätt art hamnar på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. I artlistan över de olikapluggplantorna beskrivs de ungefärliga idealdjupen för respektive art. Det största urvalet av […]

Maxipluggplantor

Maxipluggplantor i damm

Robust och tålig plantaMaxipluggplantan odlas i ren kokosfiber utan jord. Det innebär att överflödigt tillskott av näring som gynnar alger undviks. Plantan har en rotvolym på 1-1,3 liter. Storleken och det välutvecklade rotsystemet gör att den kan planterasdirekt i vatten genom att kilas ned mellan stenar och grov makadam. Den tål även att planteras i […]

Strandrulle

Strandrulle anläggs i kanaler och dammar

Monteras enkelt i strandkanterVeg Techs Strandrulle passar in som naturligt erosionsskydd i hårt utsatta vattenmiljöer och lämpar sig att etableras i miljöer där vågor och strömmande vatten förekommer. Veg Tech strandrulle är en prefabricerad rulle av kokos-fiber i vilken olika blandningar av vattenväxter från vårinhemska flora odlas. Vid leverans är växternas rotsystem väl utvecklade och […]

Strandmatta

Strandmattor i Strömparken Norrköping

Veg Techs prefabricerade strandmatta kan anläggas iolika vattenmiljöer. Den odlas med svenska arter i tvåstorlekar och med flera artsammansättningar. Växterna odlas i en stark stomme av sammanvävdkokosfiber och kan etableras i tuffa vattenmiljöer som är utsatta för både vågor och strömmande vatten. Strandmattan tillför ingen onödig näring till vattneteftersom växterna växer direkt i kokosfibrerna utanlös […]

Erosionsskydd – kokosnät

kokosnät erosionsskyddar slänter

Säkra dina slänter med kokosnät.Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer såsom stränder och vägslänter. Med en kombination av kokosnät och växter kan markunderlaget armeras på ett effektivt sätt och effekterna av eroderande krafter begränsas. Kokosnätet förankras i slänten och planteras sedan med växter. Nätet bildar ett effektivt erosionsskydd och när växterna har etablerat sig […]

Örtplugg – trafikmiljö

Örtpluggplantor i trafikmiljöer

Att plantera örtpluggplantor ger stora möjligheter att anpassa artvalet på en specifik yta. Med en korrekt uppbyggnad och ett genomtänkt växtval blir ytan lättskött med lång livslängd även i trafikmiljöer. För bästa resultat planteras 15-20 pluggplantor/m².Risk för ogräs minskas om ytan blir tät och sluten. Uppbyggnaden kräver att det finns en naturlig jordterass under planteringen […]

Örtplugg – äng

Örtpluggplantering Veg Tech

Komponera din ängsyta med eget artval av örtpluggplantor. Vi odlar ett 100-tal olika arter från den svenska naturen som passar för olika marktyper.   Vi rekommenderar att kombinera pluggplantor med ängssådd. Dessa metoder gör att ytan växer ihop snabbare och ger ett jämnare och naturligare resultat. Mikroklimatet i etableringsytan förbättras och förekomsten av fröogräs minskar.  Produktfördelar […]

Planteringssystem

Planteringssystem till örtplugg

För en rationell plantering av örtplugg kan Veg Techs planteringssystem användas. Det består av planteringsrör och och en hållare där du hänger brättet. Plantera ca. 150-200 st i timmen. Produktdata Bärsele med en brätteshållareArtikelnr: 8-12001 Planteringsrör 55 mmArtikelnr: 9-12003 Planteringsrör 63 mmArtikelnr: 9-12004 GödselpåseArtikelnr: 9-12005 Extra brätteshållareArtikelnr: 9-12006 Ladda ner Planteringsanvisning för örtplugg »

Duckbill trädplantering på bjälklag

Plantera träd med Duckbill

Trädförankringssystemet Duckbill® FOS är en snabb och säker lösning som bygger på stabiliserande delar monterade i jorden istället för störar ovan markytan. Rotklumpen förankras med ett sele som fästs med tre schacklar i ett armeringsnät eller i betongfundament. Produktfördelar Inga delar ovan mark Enkelt montage Trädet står stabilt och säkert Trädets rottillväxt gynnas Minskar vandaliseringsrisk […]

Pelleplatta – markarmering

Pelleplatta markarmerar gångstråk vid Horns kyrka

Mångfunktionell markbeläggningEn populär och praktisk produkt som används i fleraolika miljöer och sammanhang. Pelleplattan är enkörbar markarmering och har dubbelt så hög genomsläpplighet jämfört med traditionell gräsarmerad betong. Den tål höga belastningar på 150 ton/m² och har en stabil yta vilket gör att spårbildning, pölar och hål minskas. Det patenterade låssystemet gör plattan säker och […]

Sedum på mark och mur

Sedum är en smart produkt till rondeller

Trivs i torra miljöerSedumvegetation är mycket torktålig och passar attanläggas på mark för att göra miljön mer tilltalande.Mattorna placeras på ett väldränerat underlag för attundvika framtida etablering av ogräs. Varför behövs vegetation i trafikmiljön?Växter bidrar till att rena luften, dämpa buller, gynnarpollinatörer samt höja luftfuktigheten. Vegetation kanförbättra stadsklimatet där det vanligtvis är somsämst, det vill […]

Växtskärm

Växtskärm modeller

Grön avskärmning direktMed växtskärmar får du direkt en grön avskärmning frånförsta dagen. De används för att skapa en vacker tomt-avgränsning eller för att göra spännande rumsbildningaroch gestaltningar i trädgårdar och parker. Murgrönanbehåller sina blad och är grön även på vintern. Jämförtmed en konventionell häck som med tiden växer påbredden så tar växtskärmar minimalt med plats […]

Örtpluggplantor

Örtplugg odlade av Veg Tech

Skandinaviens bredaste sortimentVeg Tech odlar örtpluggplantor med arter från den svenska floran. Med örtpluggplantor kan naturliga miljöer skapas, återskapas eller bevaras. Man kan komponera en yta för de flesta typer av markförhållanden från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.Denna vegetation kan locka till sig ett varierat djurliv så som fjärilar och humlor […]

Ängsfröblandning

Ängsfrö är sådd på säteri

Fröer för alla miljöerVi erbjuder ängsfröer som består av svenska arterproducerade på odlingar eller vildinsamlade ute inaturen, från söder till norr i Sverige. Modermaterialetförnyas med några års mellanrum för att den genetiskavariationen inte ska gå förlorad. Veg Tech har ängs-fröblandningar som täcker in de flesta marktyper som äraktuella i Norden. Jämfört med färdig ängsmatta ochplantering […]