29-30 november

Vi är på resande fot och telefonväxeln är stängd.
Välkommen på fredag 1 december.
Ängsfröblandning

Ängsfröblandning

Ängsfrö är sådd på säteri

Vi har fröer för alla miljöer
Veg Techs ängsfröer består av svenska arter
producerade på odlingar eller vildinsamlade ute i naturen, från söder till norr i Sverige. Veg Tech har ängsfröblandningar som täcker in de flesta marktyper som är aktuella i Norden. Jämfört med färdig ängsmatta och plantering med örtpluggplantor så tar en etablering med frösådd längre tid. Första året kan man inte räkna med någon tät och blommande äng. Efter 2-3 år blir ytan mer tilltalande och blomningen rikare. Modermaterialet förnyas med några års mellanrum för att den genetiska variationen inte ska gå förlorad.

Bra att veta inför etablering
Vi rekommenderar en kombination med sådd av ängsfrö och plantering av örtpluggplantor i grupper eller öar. Ytan växer ihop snabbare med ett jämnare och naturligare resultat och blomning sker redan första året. Mikroklimatet i etableringsytan förbättras och förekomsten av fröogräs minskar. Genom att komplettera med örtpluggplantor kan du även välja arter som inte finns representerade i våra fröblandningar.

Ett annat alternativ för blomning redan första sommaren är att komplettera med ettåriga blomsteråkerfrö. Det ger en snabbare start och är ett bra komplement till övriga frösådden.

Produktfördelar

  • Kostnadseffektivt alternativ för stora ytor
  • Kombinera med örtplugg för en snabbare etablering
  • Fröblandningar för flera marktyper.
  • Blommande vilda örter från vår svenska natur


Se de olika sammansättningarna i menyn till vänster!

Svenska ängsfröer

Ladda ner

Inspirationsbilder »

Återställande av naturmarker
Här ser vi resultatet av en sådd ängsyta för torra förhållanden. Bilden till höger visar åtta år etablering.

Utsädesmängd
Ängsfrö (utom 6712 & 6801):
300 g / 100 m²
Exempel: 1000 m² = 3 kg
. . . . . . . . . . . . .
Ängsfrö 6712 (snabbetablerad mot erosion):
400 g / 100 m²
Exempel: 1000 m² = 4 kg
. . . . . . . . . . . . .
Blomsteråkerfrö 6801 (1-årig ängsyta full täckning):
150 g / 100 m²
Exempel: 1000 m² = 1,5 kg
. . . . . . . . . . . . .
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö:
300 g + 50 g / 100 m²