Ängsfröblandning

Ängsfröblandning

Ängsfrö är sådd på säteri

Fröer för alla miljöer
Vi erbjuder ängsfröer som består av svenska arter
producerade på odlingar eller vildinsamlade ute i
naturen, från söder till norr i Sverige. Modermaterialet
förnyas med några års mellanrum för att den genetiska
variationen inte ska gå förlorad. Veg Tech har ängs-
fröblandningar som täcker in de flesta marktyper som är
aktuella i Norden. Jämfört med färdig ängsmatta och
plantering med örtpluggplantor så tar en etablering
med frösådd längre tid. Första året kan man inte räkna
med någon tät och blommande äng. Efter 2-3 år blir
ytan mer tilltalande och blomningen rikare.

Veg Tech rekommenderar en kombination med sådd av
ängsfrö och plantering av örtpluggplantor i grupper
eller öar. Ytan växer ihop snabbare med ett jämnare och
naturligare resultat och blomning sker redan första året.
Mikroklimatet i etableringsytan förbättras och före-
komsten av fröogräs minskar. Genom att komplettera
med pluggplantor kan du även välja arter som inte finns
representerade i våra fröblandningar.

Ett annat alternativ för att få en blomning redan första sommaren är att komplettera med ettåriga blomster-åkerfrö. Det ger en snabbare start och är ett bra
komplement till övriga frösådden.

Produktfördelar

  • Kostnadseffektivt alternativ för stora ytor
  • Kombinera med örtplugg för snabbare etablering
  • Fröblandningar för flera marktyper.
  • Blommande vilda örter från vår svenska natur


Se de olika sammansättningarna i menyn till vänster!

Ladda ner

Återställande av naturmarker
Torräng anlagd med ängsfrö. Bild till höger är tagen 8 år efter anläggning.