Ängsfröblandning

Ängsfröblandning

Ängsfrö är sådd på säteri

Fröer för alla miljöer
De ängsfröer som vi erbjuder består av svenska arter och är producerade på odlingar eller vildinsamlade ute i naturen. Från söder till norr i Sverige.

Veg Tech har ängsfröblandningar som täcker de flesta marktyper och miljöer i Norden. Jämfört med vår färdiga ängsmatta och äng som är planterad med örtpluggplantor så tar en etablering med frösådd längre tid. Första året kan man inte räkna med någon tät och blommande äng. Efter 2-3 år blir ytan mer tilltalande och blomningen rikare.

Veg Tech rekommenderar en kombination med sådd av ängsfrö och plantering av örtpluggplantor. Ytan växer ihop snabbare och ger ett jämnare och naturligare resultat med en blomning redan första året. Att kombinera med plantor ger en större frihet att välja arter som inte finns representerade i fröblandningarna.

Ett annat alternativ för att få en blomning redan första sommaren är att använda en andel av ettåriga blomsteråkerfrö. Det ger en snabbare start och en bra komplettering till övriga frösådden.

Produktfördelar

  • Kostnadseffektivt alternativ för stora ytor
  • Kombinera med örtplugg för snabbare etablering
  • Fröblandningar för flera marktyper.


Se de olika sammansättningarna i menyn till vänster!