29-30 november

Vi är på resande fot och telefonväxeln är stängd.
Välkommen på fredag 1 december.
Arter maxipluggplantor A-Ö

Arter maxipluggplantor A-Ö


Maxipluggplantorna odlas i kokosfiber med svenskt växtmaterial. Varje brätte omfattar 6 st plantor med rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djupt och 12 cm i diameter.

Rekommenderad planteringstäthet:
2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter så som bladvass och rörflen.
3-5 plantor/m² vid etablering av övriga arter.

pluggplantor på djup och nivå
Illustration över placeringen av plantorna

Rödlistade arter har symbol   
Växter som gynnar vildbin   
Ätbart   

Alisma plantago-aquatica, svalting

Alisma plantago-aquatica, svalting

Art nr: 2-10800
Färg: vit
Blomning: juni-sept
Höjd: 20-100 cm
Utbredning: hela landet, ej fjälltrakterna
Växtplats: S, G, B

Bolboschoenus maritimus, havssäv

Bolboschoenus maritimus, havssäv

Art nr: 2-10801
Färg: grön (halvgräs)
Höjd: 30-110 cm
Blomning: juli-sep
Utbredning: hela landet, längs kusten
Växtplats: S, G, B, H

Butomus umbellatus L. blomvass

Butomus umbellatus L. blomvass

Art nr: 2-10802
Färg: rosavita
Blomning: juni-augusti
Höjd: 40-120 cm
Utbredning: södra/mellersta delarna, längs norrlandskusten
Växtplats: S, G

Calla palustris, missne

Calla palustris, missne  

Art nr: 2-10804
Färg: vit
Höjd: 15-35 cm
Blomning: juni-juli
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: S

Caltha palustris, kabbleka

Caltha palustris, kabbleka  

Art nr: 2-10805
Färg: gul
Blomning: april-juni
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Carex acuta, vasstarr

Carex acuta, vasstarr

Art nr: 2-10806
Färg: mörkgrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: hela landet, ej fjälltrakterna
Växtplats: S

Carex elata, bunkestarr

Carex elata, bunkestarr

Art nr: 2-10808
Färg: blågrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: S, B

Carex nigra, hundstarr

Carex nigra, hundstarr

Art nr: 2-10810
Färg: grågrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 10-50 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Carex panicea, hirsstarr

Carex panicea, hirsstarr

Art nr: 2-10811
Färg: blågrön (halvgräs)
Blomning: maj-juli
Höjd: 15-50 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F

Carex paniculata, vippstarr

Carex paniculata, vippstarr

Art nr: 2-10812
Färg: mörkgrön (halvgräs)
Blomning: maj-juni
Höjd: 50-100 cm
Utbredning: sällsynt södra delarna
Växtplats: F, S

Carex pseudocyperus, slokstarr

Carex pseudocyperus, slokstarr

Art nr: 2-10813
Färg: gulgrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-80 cm
Utbredning: sällsynt södra delarna
Växtplats: S

Carex riparia, jättestarr

Carex riparia, jättestarr

Art nr: 2-10853
Färg: grågrön (halvgräs)
Blomning: Juni-juli
Höjd: 50-150 cm
Utbredning: sällsynt södra delarna
Växtplats: S

Carex rostrata, flaskstarr

Carex rostrata, flaskstarr

Art nr: 2-10814
Färg: blågrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 25-100 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: S, G

Carex vesicaria, blåsstarr

Carex vesicaria, blåsstarr

Art nr: 2-10815
Färg: grön (halvgräs)
Blomning: maj-juni
Höjd: 30-90 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Comarum palustre, kråkklöver

Comarum palustre, kråkklöver

Art nr: 2-10838
Färg: mörkröd
Blomning: juni-juli
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Eleocharis palustris, knappsäv

Eleocharis palustris, knappsäv

Art nr: 2-10816
Färg: mörkgrön (halvgräs)
Blomning: juli-aug
Höjd: 10-60 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: S, G

Eriophorum angustifolium, ängsull

Eriophorum angustifolium, ängsull

Art nr: 2-10817
Färg: grön (halvgräs), vita fröställningar
Blomning: april-juli
Höjd: 20-60 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Filipendula ulmaria, älggräs

Filipendula ulmaria, älggräs  

Art nr: 2-10818
Färg: vit
Blomning: juni-aug
Höjd: 50-150 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Glyceria fluitans, mannagräs

Glyceria fluitans, mannagräs

Art nr: 2-10819
Färg: vitrosa
Blomning: juni-juli
Höjd: 40-100 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F, S

Glyceria maxima, jättegröe

Glyceria maxima, jättegröe

Art nr: 2-10820
Färg: grön (gräs)
Blomning: juli-aug
Höjd: 90-250 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: S, G, B

Iris pseudacorus, gul svärdslilja

Iris pseudacorus, gul svärdslilja

Art nr: 2-10823
Färg: gul
Blomning: juni-juli
Höjd: 50-120 cm
Utbredning: Södra delarna
Växtplats: F, S , G, B

Iris spuria, dansk iris

Iris spuria, dansk iris

Art nr: 2-10852
Färg: blå-lila
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-90 cm
Utbredning: sällsynt, kusten i Skåne
Växtplats: F, S

Juncus articulatus, ryltåg

Juncus articulatus, ryltåg

Art nr: 2-10824
Färg: brungrön (tågväxt)
Blomning: juli-aug
Höjd: 30-70 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F, S

Juncus conglomeratus, knapptåg

Juncus conglomeratus, knapptåg

Art nr: 2-10825
Färg: mörkgrön (tågväxt)
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F, S

Juncus effusus, veketåg

Juncus effusus, veketåg

Art nr: 2-10826
Färg: grön (tågväxt)
Blomning: juni-aug
Höjd: 40-120 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F, S, B

Lycopus europaeus, strandklo

Lycopus europaeus, strandklo

Art nr: 2-10828
Färg: röd, vit
Blomning: juni-sept
Höjd: 15-80 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F, S

Lysimachia vulgaris, videört

Lysimachia vulgaris, videört

Art nr: 2-10830
Färg: gul
Blomning: juni-juli
Höjd: 50-140 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F, S, H

Lythrum salicaria, fackelblomster

Lythrum salicaria, fackelblomster  

Art nr: 2-10831
Färg: rosaröda
Blomning: juli-aug
Höjd: 40-150 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F, S, H

Menyanthes trifoliata, vattenklöver

Menyanthes trifoliata, vattenklöver

Art nr: 2-10833
Färg: vit-rosa
Blomning: maj-juli
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: S, G

Persicaria amphibia, vattenpilört

Persicaria amphibia, vattenpilört

Art nr: 2-10835
Färg: rosa
Blomning: juli-sep
Höjd: 20-100
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: S, G, D, B

Phalaris arundinacea, rörflen

Phalaris arundinacea, rörflen

Art nr: 2-10836
Färg: gulgrön (gräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 70-200 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S, G, B

Phragmites australis, bladvass

Phragmites australis, bladvass

Art nr: 2-10837
Färg: grön (gräs)
Blomning: aug-sept
Höjd: 100-400 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S, G, D, B, H

Ranunculus lingua, sjöranunkel

Ranunculus lingua, sjöranunkel

Art nr: 2-10840
Färg: gul
Blomning: juli-aug
Höjd: 50-150 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F, S, G

Schoenoplectus lacustris, säv

Schoenoplectus lacustris, säv

Art nr: 2-10842
Färg: grön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 100-300 cm
Utbredning: hela landet, ej fjälltrakterna
Växtplats: S, G, D, B

Schoenoplectus tabernaemontanii, blåsäv

Schoenoplectus tabernaemontanii, blåsäv

Art nr: 2-10843
Färg: blå-grön (halvgräs)
Blomning: juni-aug
Höjd: 50-200
Utbredning: längs kusten
Växtplats: S, G, D, H

Scirpus sylvaticus, skogssäv

Scirpus sylvaticus, skogssäv

Art nr: 2-10844
Färg: ljusgrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: hela landet längs kusten
Växtplats: F, S

Solanum dulcamara, besksöta

Solanum dulcamara, besksöta

Art nr: 2-10846
Färg: blålila
Blomning: juni-aug
Höjd: 20-200 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F, S

Sparganium erectum L. igelknopp

Sparganium erectum L. igelknopp

Art nr: 2-10847
Färg: grön
Blomning: juli-aug
Höjd: 50-150 cm
Utbredning: södra/mellersta delarna, längs norrlandskusten
Växtplats: S

Stachys palustris, knölsyska

Stachys palustris, knölsyska

Art nr: 2-10848
Färg: rosa
Blomning: juli-sept
Höjd: 20-110 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F, S

Typha angustifolia, smalkaveldun

Typha angustifolia, smalkaveldun

Art nr: 2-10849
Färg: grön (kaveldunsväxt)
Blomning: juli-aug
Höjd: 100-200 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: S, G, B

Typha latifolia, bredkaveldun

Typha latifolia, bredkaveldun

Art nr: 2-10850
Färg: blågrön (kaveldunsväxt)
Blomning: juli-aug
Höjd: 100-200 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: S, G, B