29-30 november

Vi är på resande fot och telefonväxeln är stängd.
Välkommen på fredag 1 december.
Arter örtpluggplantor A-Ö

Arter örtpluggplantor A-Ö


Örtpluggplantorna
Odlas från fröer eller förädling med svenskt växtmaterial. Varje brätte omfattar 40 st plantor med krukvolym 93 cm³/planta. Örtpluggplantans rotsystem är 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

Rekommenderad planteringstäthet:
8-10 plantor/m² vid etablering med örtplugg.

pluggplantor på djup och nivå
Planteringsdjupet av örtpluggen för vattenmiljöer

Rödlistade arter har symbol   
Växter som gynnar vildbin   
Ätbart   

Achillea ptarmica, nysört

Achillea ptarmica, nysört

Art nr: 2-10001
Färg: vit
Blomning: juli-augusti
Höjd: 20-60 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F

Alisma plantago-aquatica, svalting

Alisma plantago-aquatica, svalting

Art nr: 2-10012
Färg: vit
Blomning: juni-sept
Höjd: 20-100 cm
Utbredning: hela landet, ej fjälltrakterna
Växtplats: S, G, B

Angelica sylvestris, strätta

Angelica sylvestris, strätta

Art nr: 2-10022
Färg: vitrosa
Blomning: juli-aug
Höjd: 100-200 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F

Bolboschoenus maritimus, havssäv

Bolboschoenus maritimus, havssäv

Art nr: 2-10044
Färg: grön (halvgräs)
Höjd: 30-110 cm
Blomning: juli-sep
Utbredning: hela landet, längs kusten
Växtplats: S, G, B, H

Briza media, darrgräs

Briza media, darrgräs

Art nr: 2-10045
Färg: grön (gräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F

Butomus umbellatus L. blomvass

Butomus umbellatus L. blomvass

Art nr: 2-10047
Färg: rosavita
Blomning: juni-augusti
Höjd: 40-120 cm
Utbredning: södra/mellersta delarna, längs norrlandskusten
Växtplats: S, G

Caltha palustris, kabbleka

Caltha palustris, kabbleka  

Art nr: 2-10053
Färg: gul
Blomning: april-juni
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Cardamine pratensis, ängsbräsma

Cardamine pratensis, ängsbräsma

Art nr: 2-10062
Färg: vit, rosa, lila
Blomning: maj-juni
Höjd: 10-50 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F

Carex acuta, vasstarr

Carex acuta, vasstarr

Art nr: 2-10063
Färg: mörkgrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: hela landet, ej fjälltrakterna
Växtplats: S

Carex elata, bunkestarr

Carex elata, bunkestarr

Art nr: 2-10067
Färg: blågrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: S, B

Carex nigra, hundstarr

Carex nigra, hundstarr

Art nr: 2-10070
Färg: grågrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 10-50 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Carex panicea, hirsstarr

Carex panicea, hirsstarr

Art nr: 2-10072
Färg: blågrön (halvgräs)
Blomning: maj-juli
Höjd: 15-50 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F

Carex paniculata, vippstarr

Carex paniculata, vippstarr

Art nr: 2-10073
Färg: mörkgrön (halvgräs)
Blomning: maj-juni
Höjd: 50-100 cm
Utbredning: sällsynt södra delarna
Växtplats: F, S

Carex pseudocyperus, slokstarr

Carex pseudocyperus, slokstarr

Art nr: 2-10074
Färg: gulgrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-80 cm
Utbredning: sällsynt södra delarna
Växtplats: S

Carex riparia, jättestarr

Carex riparia, jättestarr

Art nr: 2-10076
Färg: grågrön (halvgräs)
Blomning: Juni-juli
Höjd: 50-150 cm
Utbredning: sällsynt södra delarna
Växtplats: S

Carex rostrata, flaskstarr

Carex rostrata, flaskstarr

Art nr: 2-10077
Färg: blågrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 25-100 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: S, G

Carex vesicaria, blåsstarr

Carex vesicaria, blåsstarr

Art nr: 2-10078
Färg: grön (halvgräs)
Blomning: maj-juni
Höjd: 30-90 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Comarum palustre, kråkklöver

Comarum palustre, kråkklöver

Art nr: 2-10249
Färg: mörkröd
Blomning: juni-juli
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Eleocharis palustris, knappsäv

Eleocharis palustris, knappsäv

Art nr: 2-10106
Färg: mörkgrön (halvgräs)
Blomning: juli-aug
Höjd: 10-60 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: S, G

Eriophorum angustifolium, ängsull

Eriophorum angustifolium, ängsull

Art nr: 2-10109
Färg: grön (halvgräs), vita fröställningar
Blomning: april-juli
Höjd: 20-60 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Eupatorium cannabinum, hampflockel

Eupatorium cannabinum, hampflockel  

Art nr: 2-10112
Färg: vitrosa
Blomning: juli-sept
Höjd: 30-150 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F

Filipendula ulmaria, älggräs

Filipendula ulmaria, älggräs  

Art nr: 2-10118
Färg: vit
Blomning: juni-aug
Höjd: 50-150 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S

Geum rivale, humleblomster

Geum rivale, humleblomster

Art nr: 2-10130
Färg: mörkröd, ljusgul
Blomning: maj-juli
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: hela landet, utom fjälltrakterna
Växtplats: F

Glyceria fluitans, mannagräs

Glyceria fluitans, mannagräs

Art nr: 2-10135
Färg: vitrosa
Blomning: juni-juli
Höjd: 40-100 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F, S

Glyceria maxima, jättegröe

Glyceria maxima, jättegröe

Art nr: 2-10136
Färg: grön (gräs)
Blomning: juli-aug
Höjd: 90-250 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: S, G, B

Iris pseudacorus, gul svärdslilja

Iris pseudacorus, gul svärdslilja

Art nr: 2-10158
Färg: gul
Blomning: juni-juli
Höjd: 50-120 cm
Utbredning: Södra delarna
Växtplats: F, S , G, B

Iris spuria, dansk iris

Iris spuria, dansk iris

Art nr: 2-10159
Färg: blå-lila
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-90 cm
Utbredning: sällsynt, kusten i Skåne
Växtplats: F, S

Juncus articulatus, ryltåg

Juncus articulatus, ryltåg

Art nr: 2-10163
Färg: brungrön (tågväxt)
Blomning: juli-aug
Höjd: 30-70 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F, S

Juncus compressus, stubbtåg

Juncus compressus, stubbtåg

Art nr: 2-10164
Färg: grön (tågväxt)
Blomning: juli-aug
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: allmän i södra halvan av Sverige
Växtplats: F

Juncus conglomeratus, knapptåg

Juncus conglomeratus, knapptåg

Art nr: 2-10165
Färg: mörkgrön (tågväxt)
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F, S

Juncus effusus, veketåg

Juncus effusus, veketåg

Art nr: 2-10166
Färg: grön (tågväxt)
Blomning: juni-aug
Höjd: 40-120 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F, S, B

Juncus gerardii, salttåg

Juncus gerardii, salttåg

Art nr: 2-10167
Färg: grön (tågväxt)
Blomning: juli-aug
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: längs hela Sveriges kust
Växtplats: F, S

Lychnis flos-cuculi, gökblomster

Lychnis flos-cuculi, gökblomster

Art nr: 2-10197
Färg: rosa
Blomning: juni-juli
Höjd: 20-70 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F

Lycopus europaeus, strandklo

Lycopus europaeus, strandklo

Art nr: 2-10199
Färg: röd, vit
Blomning: juni-sept
Höjd: 15-80 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F, S

Lysimachia vulgaris, videört

Lysimachia vulgaris, videört

Art nr: 2-10202
Färg: gul
Blomning: juni-juli
Höjd: 50-140 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F, S, H

Lythrum salicaria, fackelblomster

Lythrum salicaria, fackelblomster  

Art nr: 2-10203
Färg: rosaröda
Blomning: juli-aug
Höjd: 40-150 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F, S, H

Mentha aquatica, vattenmynta

Mentha aquatica, vattenmynta

Art nr: 2-10210
Färg: rödlila
Blomning: juli-sept
Höjd: 20-70 cm
Utbredning: södra delarna, längs kusten
Växtplats: S

Molinia caerulea, blåtåtel

Molinia caerulea, blåtåtel

Art nr: 2-10213
Färg: blågrön (gräs)
Blomning: juli-aug
Höjd: 40-150 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F

Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej

Myosotis scorpioides, äkta förgätmigej

Art nr: 2-10214
Färg: blå
Blomning: juli-aug
Höjd: 10-50 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F

Phalaris arundinacea, rörflen

Phalaris arundinacea, rörflen

Art nr: 2-10226
Färg: gulgrön (gräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 70-200 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S, G, B

Phragmites australis, bladvass

Phragmites australis, bladvass

Art nr: 2-10386
Färg: grön (gräs)
Blomning: aug-sept
Höjd: 100-400 cm
Utbredning: hela landet
Växtplats: F, S, G, D, B, H

Ranunculus flammula, ältranunkel

Ranunculus flammula, ältranunkel

Art nr: 2-10262
Färg: gul
Blomning: juni-aug
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: S

Ranunculus lingua, sjöranunkel

Ranunculus lingua, sjöranunkel

Art nr: 2-10263
Färg: gul
Blomning: juli-aug
Höjd: 50-150 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F, S, G

Schoenoplectus lacustris, säv

Schoenoplectus lacustris, säv

Art nr: 2-10277
Färg: grön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 100-300 cm
Utbredning: hela landet, ej fjälltrakterna
Växtplats: S, G, D, B

Schoenoplectus tabernaemontanii, blåsäv

Schoenoplectus tabernaemontanii, blåsäv

Art nr: 2-10278
Färg: blå-grön (halvgräs)
Blomning: juni-aug
Höjd: 50-200
Utbredning: längs kusten
Växtplats: S, G, D, H

Scirpus sylvaticus, skogssäv

Scirpus sylvaticus, skogssäv

Art nr: 2-10279
Färg: ljusgrön (halvgräs)
Blomning: juni-juli
Höjd: 30-120 cm
Utbredning: hela landet längs kusten
Växtplats: F, S

Scutellaria galericulata, frossört

Scutellaria galericulata, frossört

Art nr: 2-10282
Färg: blålila
Blomning: juli-aug
Höjd: 10-50 cm
Utbredning: hela landet, utom fjälltrakterna
Växtplats: S

Solanum dulcamara, besksöta

Solanum dulcamara, besksöta

Art nr: 2-10318
Färg: blålila
Blomning: juni-aug
Höjd: 20-200 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F, S

Stachys palustris, knölsyska

Stachys palustris, knölsyska

Art nr: 2-10321
Färg: rosa
Blomning: juli-sept
Höjd: 20-110 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Växtplats: F, S

Tripolium pannonicum, strandaster

Tripolium pannonicum, strandaster

Art nr: 2-10038
Färg: lila
Blomning: juli-sept
Höjd: 40-60 cm
Utbredning: längs kusten
Växtplats: S, H

Typha angustifolia, smalkaveldun

Typha angustifolia, smalkaveldun

Art nr: 2-10339
Färg: grön (kaveldunsväxt)
Blomning: juli-aug
Höjd: 100-200 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: S, G, B

Typha latifolia, bredkaveldun

Typha latifolia, bredkaveldun

Art nr: 2-10340
Färg: blågrön (kaveldunsväxt)
Blomning: juli-aug
Höjd: 100-200 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: S, G, B

Valeriana officinalis, läkevänderot

Valeriana officinalis, läkevänderot

Art nr: 2-10347
Färg: rosavit
Blomning: juli-aug
Höjd: 100-200 cm
Utbredning: södra delarna
Växtplats: F

Veronica longifolia, strandveronika

Veronica longifolia, strandveronika

Art nr: 2-10352
Färg: blålila
Blomning: juli-aug
Höjd: 100 cm
Utbredning: hela landet längs kusten
Växtplats: F