Biokol – klimatsmart nyhet

Biokol – klimatsmart nyhet

Vi har investerat i en fossilfri pyrolyspanna som ger oss både värme till våra växthus och en helt ny produkt, nämligen biokol. Vårt biokol produceras av lokala restprodukter från skogsindustrin och är en utmärkt kolsänka som lagrar kol som annars skulle återgått som koldioxid till atmosfären. 

Att blanda in biokol i växtbäddar medför flera jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer och när höga krav på hållbarhet är i fokus.

Vi har genomfört provodling i ett par år med fina resultat. Förra året har vår sedumproduktion odlats i substrat innehållande biokol. Redan detta år kan vi erbjuda sedummattor med biokol även för stora projekt.

Vill du arbeta med hållbara produkter som bidrar till en grönare mer levande stad?

Veg Techs sedummatta med biokol ger dig en unik och klimatsmart produkt i kommande byggprojekt. Varje m² bidrar till en kolsänka motsvarande 1,1 kg koldioxidutsläpp. Dessutom minskar skötselbehovet och näringsläckage motverkas.

Vi odlar sedummatta och Hydropack med biokol.

Ett sedumtak på 100 m² bidrar till en kolsänka som motsvarar CO2-utsläpp för en bilresa på 90 mil.

Veg Techs biokolsatsning bidrar till en årlig kolsänka som motsvarar 335 ton CO2-utsläpp. Det motsvarar 68 varv runt jorden med personbil eller 134 000 stycken 90-grams burgare av rent nötkött.

Vad är biokol?
Biokol är en organisk substans rik på kol och mineraler som bildats genom pyrolys av organiska restprodukter i en noggrant kontrollerad tillverkningsprocess och som används som klimatpositivt jordförbättringsmedel.

Vårt biokol är av bästa kvalitet 
Analys utförd enligt EBC:s (European Biochar Certificate) riktlinjer för hållbar produktion av biokol visar att Veg Techs biokol är mycket rent, har högt kolinnehåll och är stabilt.

Vinnova-projektet Rest-till-bäst 
Har som syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa biokol. Ett projekt som Veg Tech medverkar i. Lär mer om biokol »

Nu finns även en biokolshandbok »

Lina Pettersson medverkar på filmen och berättar om vår satsning på ny panncentral som ger oss fossilfri uppvärmning. Förutom värme till anläggning och kontor så ger den oss biokol, som är en ny spännande produkt med många fina egenskaper för växtbäddar och odling.

Lina Pettersson
Lina Pettersson

– Att vi bytt vår gamla oljepanna till en fossilfri panncentral är ett steg i rätt riktning för ett miljövänligare och hållbarare Veg Tech. Att det samtidigt kan ge oss biokol är en fantastisk bonus både för oss och för våra kunder, säger Lina Pettersson.

Filmen kommer från Klimatklivet, Länsstyrelsen Kronoberg.