Biokol = klimatsmart jordförbättrare

Biokol = klimatsmart jordförbättrare


Vegetation i våra städer växer ofta under tuffa förhållanden. Inblandning av biokol i växtbäddar medför jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer. I en omställning till ett klimatsmart samhälle med cirkulära flöden är biokol en extra viktig produkt.

Vill du arbeta med hållbara produkter som bidrar till en grönare och mer levande stad?
Veg Tech erbjuder högkvalitativa vegetationslösningar för gröna tak innehållande biokol. Efter att ha genomfört provodlingar med positivt resultat införde vi våren 2020 biokol som en standardkomponent i nyodling av både
Veg Tech sedummatta och Hydropack sedum-ört- gräs.

Veg Tech sedummatta och Hydropack för gröna tak.

Många fördelar med biokol i växtbädden

  • Ökad vattenhållande förmåga
  • Bättre näringshållande förmåga
  • Förbättrad jordstruktur med ökad syretillförsel
  • Ökad mikrobiell aktivitet
  • Motverkar kompaktering
  • Biokol utgör en potentiell kolsänka


Biokol bidrar till att gödslingsinsatser blir effektivare. Näringsämnena kan fångas upp och hållas kvar i odlingssubstratet tills växterna har hunnit ta upp dem. Det gör att risken för näringsläckage minimeras.

Egen produktion av biokol
Veg Tech har investerat i en pyrolys-panna som producerar både fossilfri värme till våra växthus och ett högkvalitativt biokol från restprodukter från lokal skogsindustri. Den satsningen är ett steg i vår ambition att bidra till en hållbar utveckling och har kvalificerat Veg Tech för Klimatklivet.

Utveckling i rasande tempo
Biokol bidrar till klimatförbättring och har en självklar plats i framtidens urbana miljöer. Forskningen går framåt med snabba steg. Vi ingår i flera nätverk där utveckling och kunskapsutbyte är i fokus, bland annat deltar vi i Vinnovas biokolprojekt Rest-till-bäst.

Veg Techs Biokol

Vad är det?
Biokol är ett poröst, kolhaltigt material som produceras genom pyrolys av växtbiomassa och används på ett sätt så att det inneslutna kolet förblir lagrat som en långsiktig kolsänka.

Klassat som en NET
År 2018 klassades biokol som en ”Negative Emission Technology” (negativ utsläppsteknik) av IPCC. Det är teknik som tillämpas med syfte att fånga in koldioxid som redan finns i atmosfären.

Vad är pyrolys?
I en pyrolys-process hettas biomassa upp i en syrefri miljö och omvandlas till värme och biokol.

Av bästa kvalitet
Analys utförd enligt ECB:s riktlinjer för hållbar produktion av biokol visar att Veg Techs biokol är mycket rent, har högt kolinnehåll och är stabilt.Nu finns även handbok inom biokol »

Rest till bäst
Filmen kommer från Klimatklivet, Länsstyrelsen Kronoberg
Digitalt studiobesök hos Veg Tech om pyrolys-pannan och odling med biokol.

Lina Pettersson medverkar på filmen och berättar om satsningen på en pyrolys panna som ger oss både fossilfri uppvärmning och en högkvalitativ produkt.

Lina Pettersson

– Innan hade vi en oljepanna men den har vi bytt ut till en fossilfri panncentral, ett steg i rätt riktning för ökad hållbarhet. Att den samtidigt kan ge oss biokol som vi kan använda vid odling är en stor bonus för både oss och för våra kunder, säger Lina Pettersson.