Biotoptak

Biotoptak Foajén

I takt med att städerna växer krymper många livsmiljöer för flora och fauna. Många djur och växter som i vanliga fall har sin hemvist i lummiga grönområden har svårt att finna boplats, mat och skydd.

Med ett biotoptak kan man bygga upp livsmiljöer som liknar deras ursprungliga. Veg Techs breda sortiment av pluggplantor kan vilken biotop man vill byggas upp. För att skapa rätt miljöer och betingelser kan man komplettera med stenrösen, dödved och insektshotell.

En högre växtbädd gör det möjligt för fler arter att etablera sig och överleva torra perioder.

Produktfördelar

  • Gynnar biologisk mångfald
  • Bidrar med rekreation för de boende
  • Ytan kan fritt gestaltas efter takets förutsättningar
  • Minskad avrinning med 50-60%
  • Eget artval
  • Välbeprövade produkter med låg vikt

Ladda ner

Veg Tech odlar flera olika arter med örtpluggplantor från den svenska floran som passar väl in på biotoptaket.

Biotoptaksuppbyggnad

Rekommenderad taklutning 0-5°

1. Veg Techs örtpluggplantor
2. Bjälklagsjord
3. Grodan PP 100/40
4. ND 220
5. Rotskydd 80

Tillval: Dödved, Stenröse, Insektshotell