Erosionsskydd – kokosnät

Erosionsskydd – kokosnät

kokosnät erosionsskyddar slänter

Säkra dina slänter med kokosnät.
Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer såsom stränder och vägslänter. Med en kombination av kokosnät och växter kan markunderlaget armeras på ett effektivt sätt och effekterna av eroderande krafter begränsas.

Kokosnätet förankras i slänten och planteras sedan med växter. Nätet bildar ett effektivt erosionsskydd och när växterna har etablerat sig armerar de jordmassorna med sina rotsystem. Kokosnätet förankras enkelt med träspikar.


Produktfördelar

  • Nätet bildar ett effektivt erosionsskydd.
  • Kokosnät stöttar där plantering har svårt att få fäste.
  • Kan användas i både mark och vattenmiljöer.
  • Det skyddar mot rinnande vatten och vinderosion i slänter innan vegetationen är fullt etablerad.
  • Kokosnätet skapar ett bättre mikroklimat och skyddar frösådd mot uttorkning under etableringsfasen.

Kokosnät i slänter
Många fördelar med kokosnät i slänter

Ladda ner


Bedömd av:
Byggvarubedömningen

Vallgravsmuren har renoverats och slänterna har säkrats upp med Kokosnät och ängsfrö vid västerport, Kvarnholmen i Kalmar.