Färdig ängsmatta

Färdig ängsmatta

Äng odlas i Elnaryd

Äng från första dagen. 
Under stora delar av säsongen ger ängen en rik och fin blomning med ett lågt skötselbehov. Arterna som odlas i mattan anpassar sig efter de lokala förhållandena, vilket gör att vissa arter etablerar sig bättre eller snabbare än andra.

En äng är både art- och färgrik och drar till sig livsviktiga pollinatörer och ett varierat djurliv. Växtligheten i mattan är färdigutvecklad vid leverans och rotar sig snabbt på sin nya plats. 

Mattan kan anläggas på både flacka ytor och i slänter. Vid branta lutningar förankras ängsmattan med träspik i underlaget. Ängsvegetation motverkar effektivt yterosion samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.


Produktfördelar

  • Arter med svenskt ursprung
  • Odlas i en kokosstomme som gör den lätthanterlig
  • Två personer anlägger snabbt och enkelt
  • Lågt skötselbehov med slåtter i slutet av sommaren
  • Gynnar pollinatörer
  • Klart från första dagen


Produktdata

Mått: 1 × 0,8 meter
Höjd: ca 30-40 mm
Leverans: ca 20 st/pall
Vikt: 800 kg/pall
Stomme: Kokosnät

Färdig ängsmatta
Ängsmattan odlas i Småland!

Ladda ner


Bedömd av:
Byggvarubedömningen och Sunda hus