Flytande våtmark

Flytande våtmark

Flytande våtmark från Veg Tech består av stomme och strandmatta

Naturlig våtmarkseffekt

Våtmarker är en värdefull och livsviktig biotop för många växter och djur. Veg Techs flytande våtmark kan ge våtmarksfördelar i vattenmiljöer som inte rymmer en naturlig våtmark.

Vattenväxter etableras i stommen och ger en vacker och varierad livsmiljö samtidigt som den komplexa rotstrukturen renar vatten genom sedimentation, mikrobiell nedbrytning och växtupptag av näringsämnen i vattnet.

Veg Techs flytande våtmark består av en armerad slingnätstomme där en vegeterad strandmatta placeras på ovansidan. Systemet har en konstruktion med lång livslängd avseende flytkraft, form och funktion.

Den flytande våtmarken kan enkelt kopplas samman till större enheter och förankras med en bottenförankring. Val av strandmatta görs utifrån den miljö som våtmarken placeras i.


Hur fungerar det?

I den gardinliknande rotstrukturen bildas en biofilm bestående av mikroorganismer. Mikroorganismernas uppgift är att omsätta näringsämnen och bryta ner vattenburna föroreningar. (se illustration nedan)

Rotgardinen gör att partiklar som finns i vattnet bromsas. Vissa partiklar sedimenterar och andra fångas upp av rotgardinen och bryts ned av biofilmen. Organiskt material hålls fast vid biofilmen och blir basen i sötvattnets näringskedja.

Flytande våtmark rotgardin
Rotgardin på flytande våtmark

Ladda ner


Produktfördelar

  • På liten yta uppnås god vattenrenande effekt
  • Storlek på öarna kan anpassas till platsens förutsättningar
  • Stommen följer med vattennivån
  • Enkel installation


Används till

  • Förbättrar vattenkvalitén
  • Reducerar risk för algblomning
  • Förbättring av landsskapsbilden
  • Skapar en naturlig livsmiljö för flera arter
  • Erosionsskyddar utsatta vattenmiljöer
  • Kostnadseffektiv restaurering av våtmark och sjöar
Veg Techs flytande våtmark
Rötterna bildar en rotgardin som tar hand om skadliga partiklar i vattenmiljön.