Maxipluggplantor

Maxipluggplantor

Maxipluggplantor i damm

Unikt och tåligt plantformat
Maxipluggplantan är odlad i ren kokosfiber. Detta minskar risken för alger i dammen eftersom
onödig tillförsel av jord innebär ett överflödigt tillskott av
näring. Plantans storlek och välutvecklade rotsystem gör att den kan planteras direkt i vatten genom att kilas ned mellan stenar och grov makadam. Den tål även att planteras i strandpartier med måttlig vågpåverkan och vid svagt strömmande vatten.

Det finns många arter att välja bland och växterna har svenskt ursprung som passar naturligt in i de flesta miljöer. Plantering av vattenväxter kan göras under
perioden april-oktober i södra Sverige och mellan maj-september i norra Sverige.

Att tänka på:
Plantera på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå.

De stora maxipluggplantorna är väl rustade för tuffa
förhållanden och klarar en kort period med uttorkning
eller för högt vattentillstånd, en mindre planta har svårare att klara en period av uttorkning.

Planteras i max 10 cm vatten.


Produktdata

  • Rotsystemet är 20 cm djupt och 12 cm i diameter
  • Rotvolym 1-1,3 liter

Ladda ner


Plantering

  • 2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter
    så som bladvass och rörflen.
  • 3-5 plantor/m² vid etablering av övriga arter.
  • Plantering görs under april-oktober
Maxipluggplantor planterade på landtunga i lagunen
Maxipluggplantor har en vattenrenande effekt.
Rotsystem på maxipluggplantan
Maxiplugg levereras med väl utvecklat rotsystem.
Plantering av maxiplugg
Maxipluggplantan kilas fast mellan stenkrossen.