Maxipluggplantor

Maxipluggplantor

Maxipluggplantor i damm

Robust och tålig planta
Maxipluggplantan odlas i ren kokosfiber utan jord. Det innebär att överflödigt tillskott av näring som gynnar alger undviks. Plantan har en rotvolym på 1-1,3 liter. Storleken och det välutvecklade rotsystemet gör att den kan planteras
direkt i vatten genom att kilas ned mellan stenar och grov makadam. Den tål även att planteras i strandpartier med måttlig vågpåverkan och vid svagt strömmande vatten.

Storleken gör också att maxipluggplantorna är väl rustade för tuffa förhållanden och klarar en kort period med uttorkning eller för högt vattentillstånd. Det finns många svenska arter att välja bland som passar naturligt in i de flesta miljöer.

Praktiska råd:

 • Plantering av vattenväxter kan göras under perioden april-oktober i södra Sverige och mellan maj-
  september i norra Sverige.
 • Plantera på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå.
 • De stora maxipluggplantorna är väl rustade för tuffa förhållanden och klarar en kort period med uttorkning eller för högt vattentillstånd, en mindre planta har svårare att klara en period av uttorkning.

Planteras i max 10 cm vatten.


Produktdata

 • Rotsystemet är 20 cm djupt och 12 cm i diameter
 • Rotvolym 1-1,3 liter

Ladda ner


Plantering

 • 2 st plantor/m² vid etablering av starkväxande arter
  så som bladvass och rörflen.
 • 3-5 plantor/m² vid etablering av övriga arter.
 • Plantering görs under april-oktober
Maxipluggplantor planterade på landtunga i lagunen
Maxipluggplantor har en vattenrenande effekt.
Rotsystem på maxipluggplantan
Maxiplugg levereras med väl utvecklat rotsystem.
Plantering av maxiplugg
Maxipluggplantan kilas fast mellan stenkrossen.