Örtpluggplantor – vatten

Örtpluggplantor – vatten

Örtplugg i vattenmiljöer

Många arter för naturliga miljöer
Vårt breda sortiment av örtpluggplantor passar för olika typer av vattenmiljöer. Växterna har svenskt ursprung och är härdiga.

Hur planterar man?
Det är viktigt att rätt art hamnar på rätt nivå i förhållande till vattnets medelnivå. I artlistan över de olika pluggplantorna beskrivs de ungefärliga idealdjupen för respektive art. Det största urvalet av arter finns i fukt- och sumpzonen och det är även så fördelningen ser ut i naturen.

De mindre örtpluggplantorna kan vara svåra att plantera i vatten. Sänk vattennivån en tid före plantering, underlaget blir stadigare och plantan får lättare att fästa. Efter planteringen kan sedan vattennivån långsamt höjas igen.
Om platsen kommer att utsättas för vågor eller strömmande vatten direkt efter planteringen, bör maxipluggplantor väljas.


Produktdata

Rotsystem: 9 cm djupt och 4 cm i diameter.

  • Levereras i brätten om 40 plantor
  • Plantera 8-10 plantor/m²
  • Krukvolymen är 93 cm³/planta


Ladda ner

Planteringssystem »


Vissa arter lagerhålls bara i mindre mängder eller odlas på beställning. Önskar du stora mängder av samma art och vill vara säker på leverans till ett visst objekt, beställ då ca ett år i förväg.