Örtpluggplantor

Örtpluggplantor

Örtplugg odlade av Veg Tech

Skandinaviens bredaste sortiment
Veg Tech odlar örtpluggplantor med arter från den svenska floran. Med örtpluggplantor kan naturliga miljöer skapas, återskapas eller bevaras. Man kan komponera en yta för de flesta typer av markförhållanden från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.
Denna vegetation kan locka till sig ett varierat djurliv så som fjärilar och humlor även i ett tättbebyggt område.

Säljs i hela brätten
Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 plantor med krukvolym 93cm³ per planta.

Plantera enkelt och effektivt
Med Veg Techs planteringssystem planteras 150-200 st örtplugg/timma. Det består av ett planteringsrör och en sele där du bär brättet med plantorna.

Veg Techs pluggplantor gynnar vildbin
Flera arter av vildbin klassas som rödlistade och den främsta anledningen är att den naturtyp som utgör deras livsmiljö försvinner när städerna växer och förtätas.

Ett sätt att behålla livsmiljöer för vildbin är att återskapa öppna, torra marker och återplantera de livsnödvändiga växterna. Flera pollenväxter som de specialiserade vildbina behöver finns i Veg Techs sortiment. Dessa växter är markerade med ett bi i vårt sortiment i katalogen.


Produktfördelar

  • Bidrar med att öka mångfalden i naturområden och skogsbryn
  • Kan hysa många arter på liten yta
  • Hjälper till att binda slänter och sanddynor
  • Förbättrar miljöer för insekter och fjärilar
  • Göra egna artval och design efter platsens förutsättningar
  • Återskapa ängar som är vår artrikaste miljö