Örtpluggplantor

Örtpluggplantor

Örtplugg odlade av Veg Tech

Skandinaviens bredaste sortiment
Veg Tech odlar örtpluggplantor med arter från den svenska floran. Med örtpluggplantor kan naturliga miljöer skapas, återskapas eller bevaras. Man kan komponera en yta för de flesta typer av markförhållanden från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.
Denna vegetation kan locka till sig ett varierat djurliv så som fjärilar och humlor även i ett tättbebyggt område.

Säljs i hela brätten
Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 plantor med krukvolym 93 cm³ per planta.

Plantera enkelt och effektivt
Med Veg Techs planteringssystem planteras 150-200 st örtplugg/timma. Det består av ett planteringsrör och en sele där du bär brättet med plantorna.

Veg Techs pluggplantor gynnar vildbin
Flera arter av vildbin klassas som rödlistade och den
främsta anledningen är att den naturtyp som utgör deras
livsmiljö försvinner mer och mer. Platser med varm, torr
och öppen jord som torrängsmarker, vägkanter men även militära skjutfält och idrottsplatser är livsmiljöer som vildbina trivs i men som har blivit färre.

Flera vildbin samlar endast pollen från en enda växt eller
växtfamilj. Dessa pollenväxter växer i samma livsmiljö som bina bygger bon i. Därmed blir de drabbade när dessa naturtyper minskar.

Ett sätt att behålla livsmiljöer för vildbin är att återskapa
öppna, torra marker och återplantera de livsnödvändiga
växterna. Flera pollenväxter som de specialiserade vildbina behöver finns i Veg Techs sortiment. Dessa växter är markerade med ett bi i vårt sortiment.


Produktfördelar

  • Bidrar till gröna ytor i staden
  • Ökar mångfalden i naturområden, skogsbryn, ängar mm
  • Kan hjälpa till att binda slänter och sanddynor
  • Kan återskapa ytor efter byggarbetsplatser mm
  • Välj arter som passar området eller för egen design
  • Förbättrar miljöer för insekter och fjärilar

Ladda ner

Ängsplantering nära stor trafikkorsning
Pluggplantering vid en trafikerad korsning i Helsingborg. Ängsytan är planterad med flera olika arter med pluggplantor.