Örtplugg – äng

Örtpluggplantering Veg Tech

Komponera din ängsyta med eget artval av örtplugg. Vi odlar ett 100-tal olika arter från den svenska naturen som passar för olika marktyper.  

Vi rekommenderar att kombinera pluggplantor med ängssådd. Dessa metoder gör att ytan växer ihop snabbare och ger ett jämnare och naturligare resultat. Mikroklimatet i etableringsytan förbättras och förekomsten av fröogräs minskar. 

Produktfördelar

  • Högklassigt svenskt material anpassat för vårt klimat.
  • En äng ger en rik och fin blomning under lång tid av året.
  • Minimal arbetsinsats för skötsel.
  • Växtlighet i staden gynnar pollinering och biologisk mångfald.

Tips kring örtplugg

  • Bästa resultat får man på näringsfattiga jordar som är fria från fleråriga rotogräs (ex. kvickrot och åkertistel).
  • Bästa planteringstid är under april-oktober.
  • För en snabb plantering använd Veg Techs Planteringssystem
  • Ytan slås 1 gång/år i augusti-september.
  • Kombinera örtpluggsplanteringen med ängsfrö för en snabbare etablering.
Lyckad ängsetablering med örtplugg i Helsingborg.

Ladda ner

Artförteckning A-Ö »


Ängelholms kommun satsar på äng »

Örtplugg ängsviol