Artförteckning A-Ö

Veg Techs egenodlade örtplugg för mark.
Örtplugg för vattenmiljöer »
Maxiplugg för vattenmiljöer »

Rödlistade arter har symbol   
Växter som gynnar vildbin   
Ätbart   

Achillea millefolium, röllika

Achillea millefolium, röllika

Art nr: 2-10000
Färg: vit
Höjd: 20-70 cm
Blomning: juni-okt
Utbredning: hela landet
Övrigt: salttålig, sprider sig med rhizomerleka

Achillea ptarmica, nysört

Achillea ptarmica, nysört

Art nr: 2-10001
Färg: vit
Blomning: juli-augusti
Höjd: 20-60 cm
Utbredning: hela landet, ej fjällen
Övrigt: föredrar fuktig, näringsrik jord

Ammophila arenaria, sandrör

Ammophila arenaria, sandrör

Art nr: 2-10017
Färg: halmgul, grön (gräs)
Höjd: 60-120 cm
Blomning: juli-aug
Utbredning: södra delarna, kustremsan
Övrigt: tuvbildande

Anemone nemorosa, vitsippa

Anemone nemorosa, vitsippa  

Art nr: 2-10020
Färg: vita
Blomning: april-maj
Höjd: 8-30 cm
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: säljs som rhizomer och levereras under hösten

Antennaria dioica, kattfot

Antennaria dioica, kattfot

Art nr: 2-10023
Färg: rosa
Blomning: maj-juli
Höjd: 5-30 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: torktålig, mattbildande genom rhizomer

Anthemis tinctoria, färgkulla

Anthemis tinctoria, färgkulla  

Art nr: 2-10025
Färg: gul
Blomning: juni-sept
Höjd: 20-80 cm
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: salttålig, frösår sig själv

Anthoxanthum odoratum, vårbrodd

Anthoxanthum odoratum, vårbrodd

Art nr: 2-10026
Bladfärg: grön
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: tuvbildande

Armeria maritima, strandtrift

Armeria maritima, strandtrift

Art nr: 2-10030
Färg: rosa
Blomning: maj-sept
Höjd: 10-25 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: salttålig, frösår sig själv

Arnica montana, slåttergubbe

Arnica montana, slåttergubbe  

Art nr: 2-10031
Färg: gul
Blomning: juni-juli
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: medicinalväxt, trivs på kalkfattig mark

Bellis perennis, tusensköna

Bellis perennis, tusensköna

Art nr: 2-10040
Färg: vit
Blomning: april-juni
Höjd: 10 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: sprider sig enkelt med rhizom och frö

Briza media, darrgräs

Briza media, darrgräs

Art nr: 2-10045
Bladfärg: grön
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: tuvbildandeÖrtplugg darrgräs

Calluna vulgaris, ljung

Calluna vulgaris, ljung  

Art nr: 2-10052
Färg: rosa
Blomning: juli-aug
Höjd: 10-75 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: salttålig, risartad låg buske

Campanula latifolia, hässleklocka

Campanula latifolia, hässleklocka  

Art nr: 2-10056
Färg: lilablå
Blomning: juli-aug
Höjd: 50-120 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: skuggtålig

Campanula persicifolia, stor blåklocka

Campanula persicifolia, stor blåklocka  

Art nr: 2-10059
Färg: lilablå
Blomning: juli-aug
Höjd: 30-100 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: glesa tuvor, föredrar väldränerad jord

Campanula rotundifolia, liten blåklocka

Campanula rotundifolia, liten blåklocka  

Art nr: 2-10060
Färg: blå
Blomning: juli-aug
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: glesa tuvor, föredrar väldränerad jord

Cardamine pratensis, ängsbräsma

Cardamine pratensis, ängsbräsma  

Art nr: 2-10062
Färg: vit, rosa, lila
Blomning: maj-juni
Höjd: 10-50 cm
Utbredning: södra delarna
Övrigt: fuktig jord

Carex arenaria, sandstarr

Carex arenaria, sandstarr

Art nr: 2-10066
Bladfärg: mörkgröna
Höjd: 10-30 cm
Utbredning: södra delarna längs kusten
Övrigt: breder ut sig med krypande jordstam

Centaurea jacea, rödklint

Centaurea jacea, rödklint  

Art nr: 2-10081
Färg: lilaröd
Blomning: juli-sept
Höjd: 30-80 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: torktålig, klarar alkaliska jordar

Cichorium intybus, cikoria

Cichorium intybus, cikoria  

Art nr: 2-10084
Färg: blå
Blomning: juli-aug
Höjd: 10-100 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: full sol, kalkrik jord

Dianthus arenarius, sandnejlika

Dianthus arenarius, sandnejlika  

Art nr: 2-10101
Färg: vit
Blomning: juni-sept
Höjd: 15 cm
Utbredning: södra delarna
Övrigt: salttålig, tuvbildande

Dianthus deltoides, backnejlika

Dianthus deltoides, backnejlika

Art nr: 2-10102
Färg: rosa
Höjd: 10-30 cm
Blomning: juni-aug
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: salttålig, glesa tuvor

Digitalis purpurea, fingerborgsblomma

Digitalis purpurea, fingerborgsblomma

Art nr: 2-10103
Färg: violett -rosa-vit
Höjd: 30-150 cm
Blomning: juni-aug
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: medicinalväxt, mormorsväxt, trivs i skogsbryn

Echium vulgare, blåeld

Echium vulgare, blåeld  

Art nr: 2-10105
Färg: blå
Blomning: juni-juli
Höjd: 20-90 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: salttålig

Eupatorium cannabinum, hampflockel

Eupatorium cannabinum, hampflockel  

Art nr: 2-10112
Färg: vit-rosa
Blomning: juli-sept
Höjd: 90-150 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: fuktig jord

Festuca ovina, fårsvingel

Festuca ovina, fårsvingel

Art nr: 2-10114
Bladfärg: grågröna
Höjd: 15-40 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: tuvbildande

Filipendula vulgaris, brudbröd

Filipendula vulgaris, brudbröd

Art nr: 2-10119
Färg: rosa
Blomning: maj-sept
Höjd: 20-50 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: klarar alkaliska jordar

Fragaria vesca, smultron

Fragaria vesca, smultron

Art nr: 2-10120
Färg: vit
Blomning: april-juni
Höjd: 10 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: fuktig jord, ätbara bär

Galium odoratum, myskmadra

Galium odoratum, myskmadra

Art nr: 2-10121
Färg: vit
Blomning: maj-juni
Höjd: 5-30 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: skuggtålig, klarar luftföroreningar

Galium verum, gulmåra

Galium verum, gulmåra

Art nr: 2-10122
Färg: gul
Blomning: juli-aug
Höjd: 10-60 cm
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: salttålig

Geranium sanguineum, blodnäva

Geranium sanguineum, blodnäva

Art nr: 2-10128
Färg: cerise-rosa
Blomning: juni-juli
Höjd: 15-50 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: kalkhaltig mark och beståndsbildande

Geranium sylvaticum, midsommarblomster

Geranium sylvaticum, midsommarblomster

Art nr: 2-10129
Färg: lila
Blomning: juni-juli
Höjd: 50 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: skuggtålig

Geum rivale, humleblomster

Geum rivale, humleblomster  

Art nr: 2-10130
Färg: brunröd
Blomning: maj-juli
Höjd: 40 cm
Utbredning: hela landet, ej fjällen
Övrigt: föredrar fuktig- blöt jord

Hieracium umbellatum L. flockfibbla

Hieracium umbellatum L. flockfibbla

Art nr: 2-10148
Färg: gul
Höjd: 10-100 cm
Blomning: juli-september
Utbredning: hela landet
Övrigt: torra ängar, steniga backar mm

Hypericum macalatum, fyrkantig johannesört

Hypericum macalatum, fyrkantig johannesört

Art nr: 2-10152
Färg: gul
Blomning: juli-sept
Höjd: 40-70 cm
Utbredning: hela landet, ej fjällen
Övrigt: torktålig

Hypericum perforatum, äkta johannesört

Hypericum perforatum, äkta johannesört

Art nr: 2-10153
Färg: gul
Blomning: juli-sept
Höjd: 10-25 cm
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: torktålig

Jasione montana, blåmunkar

Jasione montana, blåmunkar  

Art nr: 2-10161
Färg: blå
Blomning: juni-aug
Höjd: 10-35 cm
Utbredning: södra delarna
Övrigt: torktålig

Knautia arvensis, åkervädd

Knautia arvensis, åkervädd  

Art nr: 2-10170
Färg: lila
Höjd: 30-80 cm
Blomning: juni-aug
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: kalkfattig jord

Lamiastrum galeobdolon, gulplister

Lamiastrum galeobdolon, gulplister

Art nr: 2-10172
Färg: gul
Blomning: maj-juni
Höjd: 15-40 cm
Utbredning: södra delarna
Övrigt: mattbildande genom rhizomer

Leontodon hispidus, sommarfibbla

Leontodon hispidus, sommarfibbla  

Art nr: 2-10179
Färg: gul
Blomning: juli-aug
Höjd: 30 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: klarar tunga lerjordar

Leucanthemum vulgare, prästkrage (sen)

Leucanthemum vulgare, prästkrage (sen)  

Art nr 2-10180
Färg: vit
Blomning: juni-juli
Höjd: 20-70 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: bildar bestånd genom frö och rhizomer

Leucanthemum vulgare, prästkrage (tidig)

Leucanthemum vulgare, prästkrage (tidig)  

Art nr: 2-10181
Färg: vit
Blomning: juni-juli
Höjd: 20-70 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: bildar bestånd genom frö och rhizomer

Leymus arenarius, strandråg

Leymus arenarius, strandråg

Art nr: 2-10182
Färg: silvergrön
Blomning: juni-aug
Höjd: 50-150 cm
Utbredning: hela landet, kustremsan
Övrigt: breder ut sig med krypande jordstam

Linaria vulgaris, gulsporre

Linaria vulgaris, gulsporre  

Art nr: 2-10184
Färg: gul
Blomning: juli-sept
Höjd: 20-70 cm
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: sprider sig lätt, torktålig

Lotus corniculatus, käringtand

Lotus corniculatus, käringtand  

Art nr: 2-10187
Färg: gul
Blomning: juni-juli
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: kvävefixerande, salttålig

Luzula pilosa, vårfryle

Luzula pilosa, vårfryle

Art nr: 2-10194
Bladfärg: gulgrön, vintergrön
Höjd: 10-25 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: tuvbildande, med korta rhizomer

Luzula sylvatica, storfryle

Luzula sylvatica, storfryle

Art nr: 2-10195
Bladfärg: klargröna, vintergrön
Höjd: 40-80 cm
Utbredning: sällsynt, södra delarna
Övrigt: tuvbildande, skuggtålig

Lychnis flos-cuculi, gökblomster

Lychnis flos-cuculi, gökblomster

Artnr: 2-10197
Färg: rosa
Blomning: juni-juli
Höjd: 40-70 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: föredrar fuktig- blöt jord

Malva moschata, myskmalva

Malva moschata, myskmalva  

Art nr: 2-10204
Färg: rosa-vit
Blomning: juli-sept
Höjd: 30-80 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: mormorsväxt, torktålig

Melica nutans, bergslok

Melica nutans, bergslok

Art nr: 2-10209
Bladfärg: grön
Höjd: 30-60 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: tuvbildande, med grenade långa rhizomer

Molinia caerulea, blåtåtel

Molinia caerulea, blåtåtel

Art nr: 2-10213
Bladfärg: blågrön
Höjd: 40-120 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: tuvbildande

Myosotis sylvatica, skogsförgätmigej

Myosotis sylvatica, skogsförgätmigej

Art nr: 2-10215
Färg: blå
Blomning: maj-juni
Höjd: 15-50 cm
Utbredning: södra delarna
Övrigt: sprider sig lätt

Phleum phleoides, flentimotej

Phleum phleoides, flentimotej

Art nr: 2-10227
Bladfärg: blågröna
Höjd: 20-60 cm
Utbredning: södra delarna
Övrigt: tuvbildande

Pilosella aurantiaca, rödfibbla

Pilosella aurantiaca, rödfibbla  

Art nr: 2-10144
Färg: röd
Blomning: juni-juli
Höjd: 20-60 cm
Utbredning: hela landet, ej fjällen
Övrigt: sprider sig med stoloner

Pilosella officinarium, gråfibbla

Pilosella officinarium, gråfibbla  

Art nr: 2-10147
Färg: gul
Blomning: juni-aug
Höjd: 5-40 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: torktålig

Pimpinella saxifraga, bockrot

Pimpinella saxifraga, bockrot

Art nr: 2-10229
Färg: vit
Blomning: juli-aug
Höjd: 50-70 cm
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: torktålig

Plantago lanceolata, svartkämpar

Plantago lanceolata, svartkämpar

Art nr: 2-10230
Färg: svart
Blomning: maj
Höjd: 30 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: salttålig, klarar alkaliska jordarÖrtplugg svartkämpar

Poa nemoralis, lundgröe

Poa nemoralis, lundgröe

Art nr: 2-10238
Bladfärg: grön
Höjd: 30-80 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: tuvbildande, med korta rhizomer

Polypodium vulgare, stensöta

Polypodium vulgare, stensöta

Art nr: 2-10244
Färg: grön
Blomning: vintergrön
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: hela landet, sällsynt i fjällen
Övrigt: robust ormbunke

Potentilla anserina, gåsört

Potentilla anserina, gåsört

Art nr: 2-10245
Färg: gul
Blomning: juni-aug
Höjd: 5-15 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: mattbildande, salttålig

Potentilla verna, småfingerört

Potentilla verna, småfingerört

Artnr: 2-10250
Färg: gul
Blomning: maj-juni
Höjd: 5-15 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: torktålig

Primula veris, gullviva

Primula veris, gullviva  

Art nr: 2-10252
Färg: gul
Blomning: maj-juni
Höjd: 15-40 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: klarar alkaliska jordar, klarar tunga lerjordar

Prunella vulgaris, brunört

Prunella vulgaris, brunört

Art nr: 2-10254
Färg: lila
Blomning: juli-aug
Höjd: 5-25 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: torktålig

Pulsatilla vulgaris, backsippa

Pulsatilla vulgaris, backsippa    

Art nr: 2-10258
Färg: lila
Blomning: juni-juli
Höjd: 20-60 cm
Utbredning: hela landet, ej fjällen
Övrigt: torktålig, klarar alkaliska jordar

Ranunculus acris, smörblomma

Ranunculus acris, smörblomma  

Art nr: 2-10259
Färg: gul
Blomning: juni-aug
Höjd: 5-40 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: sprider sig med rhizomer

Saxifraga granulata, mandelblomma

Saxifraga granulata, mandelblomma

Art nr: 2-10274
Färg: vit
Blomning: juli-aug
Höjd: 50-70 cm
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: torktålig

Scorzonera humilis, svinrot

Scorzonera humilis, svinrot

Art nr: 2-10281
Färg: gul
Blomning: maj-juni
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: växer på fuktig-frisk hävdad mark

Silene dioica, rödblära

Silene dioica, rödblära  

Art nr: 2-10313
Färg: rosa
Blomning: maj
Höjd: 30 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: kvävegynnande

Silene uniflora, strandglim

Silene uniflora, strandglim

Art nr: 2-10316
Färg: vit
Blomning: juni-aug
Höjd: 8-40 cm
Utbredning: hela landet, kustremsan
Övrigt: torktålig

Stellaria holostea, buskstjärnblomma

Stellaria holostea, buskstjärnblomma

Art nr: 2-10322
Färg: vit
Blomning: maj-juni
Höjd: 10-35 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: sprider sig med rhizomer

Succisa pratensis, ängsvädd

Succisa pratensis, ängsvädd

Art nr: 2-10323
Färg: blålila
Blomning: aug-sept
Höjd: 25-60 cm
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: salttålig

Thymus serphyllum, backtimjan

Thymus serphyllum, backtimjan  

Art nr: 2-10331
Färg: lila
Blomning: juni-aug
Höjd: 3-10 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: torktålig

Trollius europaeus, smörboll

Trollius europaeus, smörboll

Art nr: 2-10338
Färg: gul
Blomning: juni-sept
Höjd: 40-70 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: föredrar fuktig- blöt jord

Vaccinium myrtillus L. Blåbär

Vaccinium myrtillus L. Blåbär  

Art nr: 2-10341
Färg: bär mognar juli-aug
Blomning: maj-juni
Höjd: 15-60 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: trivs i skogsmark, surjordsväxter

Vaccinium vitis-idaea L. Lingon

Vaccinium vitis-idaea L. Lingon  

Art nr: 2-10343
Färg: bär mognar aug-sept
Blomning: maj-juli
Höjd: 10-40 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: trivs i skogsmark, surjordsväxter

Verbascum nigrum, mörkt kungsljus

Verbascum nigrum, mörkt kungsljus  

Art nr: 2-10349
Färg: gul
Blomning: juni- sept
Höjd: 40-100 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna, sällsynt i norr
Övrigt: trivs i torr, näringsrik mineralmark

Veronica officinalis, ärenpris

Veronica officinalis, ärenpris

Art nr: 2-10353
Färg: lilablå
Blomning: juni-juli
Höjd: 30 cm
Utbredning: hela landet
Övrigt: krypande, torktålig

Veronica spicata, axveronika

Veronica spicata, axveronika

Art nr: 2-10355
Färg: mörkblå
Blomning: juli-aug
Höjd: 10-50 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: torktålig, kalkgynnad

Viola canina, ängsviol

Viola canina, ängsviol

Art nr: 2-10358
Färg: blå
Blomning: maj-juni
Höjd: 8-15 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: något torktålig

Viola tricolor, styvmorsviol

Viola tricolor, styvmorsviol  

Art nr: 2-10361
Färg: lila, gul, vit
Blomning: april-okt
Höjd: 10-25 cm
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: något torktålig

Viscaria vulgaris, tjärblomster

Viscaria vulgaris, tjärblomster  

Art nr: 2-10198
Färg: rosa
Blomning: maj-juli
Höjd: 25-60 cm
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: tuvbildande, torktålig