Perenn- & buskmatta

Perenn- & buskmatta

Snygga rabatter med pernnmatta waldsteinia Veg Tech

Marktäckande växtlighet direkt
Veg Techs färdiga växtmattor av marktäckande perenner ger direkt en tät och vacker vegetationsyta som hjälper till att hålla ogräset borta. Ytan blir mer lättskött än en yta som är planterad med krukodlade perenner.

De lämpar sig väl i anläggningar med höga krav på
estetik och finish. Perennmattan odlas i en kokos-
stomme som underlättar montaget och minskar
risken för yterosion vid exempelvis kraftiga regn.

Växterna är välutvecklade vid leverans och de etablerar sig snabbt på sin nya växtplats med minimal etablerings-skötsel. Då ytan ser färdig ut från första dagen minskar
risken för vandalisering av planteringen.

Produktfördelar

  • Snabb etablering
  • Minimalt skötselbehov
  • Kan skydda effektivt vid erosionsrisk
  • Enkel att hantera och anlägga
  • Minskar risk för vandalisering
  • Håller fröogräs borta

Marktäckande och lättskött!

Ladda ner

Uppbyggnad

Montage på ogräsfri jord
1. 30-50 mm Perennmatta
2. Befintlig ogräsfri luckrad jord

Montage på jord med ogräsinslag
1. 30-50 mm Perennmatta
2. 200 mm ogräsfri luckrad jord
3. Ogräshämmande fiberduk
4. Befintlig luckrad jord

Färdigt resultat från första dagen