Perenn- & buskmatta

Perenn- & buskmatta

Snygga rabatter med pernnmatta waldsteinia Veg Tech


Med perennmattor från Veg Tech får du direkt en tät och vacker vegetationsyta i rabatten. Att anlägga en yta med perennmattor går snabbt och ytan blir mycket lättskött och minskar risken för ogräsetablering.

De lämpar sig utmärkt i anläggningar med höga krav på estetik och finish. Perennmattan armeras av en stomme av kokosfiber vilket gör den lätthanterlig och tålig. Växterna är välutvecklade redan vid leveransen och etablerar sig snabbt på den nya platsen. I kombination med perennmattans inbyggda armeringsstomme gör detta att ytan omgående skyddas mot yterosion vid exempelvis kraftiga regn.

Produktfördelar

  • Snabb etablering
  • Minimalt med skötselbehov
  • Håller ogräset borta
  • Erosionssäkrar marken
  • Minskad vandaliseringsrisk
  • Lång planteringssäsong

Marktäckande och lättskött!

Ladda ner

Uppbyggnad

Montage på ogräsfri jord
1. Perennmatta
2. Befintlig ogräsfri jord (luckras)

Montage på jord med ogräsinslag
1. Perennmatta
2. Ogräsfri jord 200 mm
3. Ogräshämmande fiberduk
4. Befintlig jord (luckras)

Färdigt resultat från första dagen