Sedum på mark och mur

Sedum på mark och mur

Sedum är en smart produkt till rondeller

Trivs i torra miljöer
Sedumvegetation är mycket torktålig och passar att
anläggas på mark för att göra miljön mer tilltalande.
Mattorna placeras på ett väldränerat underlag för att
undvika framtida etablering av ogräs.

Varför behövs vegetation i trafikmiljön?
Växter bidrar till att rena luften, dämpa buller, gynnar
pollinatörer samt höja luftfuktigheten. Vegetation kan
förbättra stadsklimatet där det vanligtvis är som
sämst, det vill säga i närheten av vägarna.

Växtlighet kan även användas för att framhäva och
markera exempelvis refuger och cirkulationsplatser
och på så sätt höja trafiksäkerheten.

Använd inte sedumvegetation där saltpåfrestningen
är mycket stor eller på ytor där den utsätts för fordon
som sneddar över ytan, snöröjning eller där
fotgängare kommer att gå. En sedumyta bör därför
omges av en zon med exempelvis stensättning
närmast en köryta för att skydda de mest utsatta
partierna. Det är viktigt att ytan är bomberad för att
säkerställa en god avrinning och dränering av
överskottsvatten.


Produktfördelar

  • Sedum är torktålig
  • Monteras enkelt av två personer
  • Minimalt med skötsel
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen


Produktdata

Art nr: 2-12087
Tjocklek: 30 mm 
Mått: 1 x 0,8 m 
Leverans: EUR-pall max 25 st/pall (20m²)

Sedummatta odlas med biokol.


Ladda ner


Bedömd av:
Byggvarubedömningen och Sunda hus