Sedum på mur

Sedum på mur

Sedum på mur o Motala

Veg Tech Sedummatta med biokol kan anläggas på mur och blir en fin dekoration på krönet.

Det är viktigt att förbereda ett jämnt och dränerande underlag i murkrönet. Sedummattans kanter måste ligga en aning nedsänkta i förhållande till murens sidor så att växtligheten skyddas mot nötning och uttorkning.

Uppbyggnad

Uppbyggnad sedum på mur
  1. Veg Tech Sedummatta med biokol (30 mm)
  2. VT-filt (10 mm)
  3. Makadam 4-8 mm (Vid behov täta först muren med makadam 16-32 mm)
  4. Murstenarna ska skydda sedummattans kanter