Sedumtak

Sedumtak Hammarspark Limhamn

Vi bygger klimatsmarta gröna tak med BIOKOL.

Minimal vikt och bygghöjd
Veg Techs Moss sedumtak fördröjer och minskar avrinningen upptill 50%. Veg Techs sedummatta odlas i Småland och består av 9-12 olika härdiga och torktåliga sedumarter. Uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt. Veg Techs sedumtak väger endast 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Produktfördelar

  • Svenskt växtmaterial
  • Egen produktion i Småland
  • Motståndskraftig mot vindbelastning
  • Brandgodkänt enligt Broof(t2)
  • Erosionsskyddat växtskikt
  • Minskad och fördröjd avrinning från regnvatten 
  • Veg Techs sedummattor är krympfria
  • Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
  • Egen entreprenadkedja som hjälper dig


BIOKOLSSATSNINGEN BIDRAR TILL…
…årlig kolsänka som motsvarar 335 ton CO2-utsläpp. Det motsvarar 68 varv runt jorden med personbil eller 134 000 stycken 90-grams burgare av rent nötkött.

…ett sedumtak på 100 m² bidrar till en kolsänka motsvarande CO2-utsläpp för en bilresa på 90 mil.

Sedummatta

Arternas blomning och beteende kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. 
Vårtips! Gödsla ditt sedumtak

Ladda ner

En vägledning för att kvalitetssäkra gröna anläggningar på bjälklag. Grönatakhandboken »

Bedömd av:
Byggvarubedömningen och Sunda hus

Veg Tech XMS moss-sedum 2-27°

Rekommenderad taklutning 2-27°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: < 20 l/m²
Bygghöjd: 40 mm


1. Veg Techs sedummatta – 30 mm
2. VT-filt – 10 mm

Veg Tech sedumuppbyggnad XMS 2-27

Veg Tech XMS moss-sedum 0-4°

Rekommenderad taklutning 0-4°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 20 l/m²
Bygghöjd: 55 mm


1. Veg Techs sedummatta – 30 mm
2. ND 5+1 dräneringslager – 25 mm

Veg Tech sedumuppbyggnad XMS 0-4

Veg Tech XMS moss-sedum 0-27°

Rekommenderad taklutning 0-27°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: < 20 l/m²
Bygghöjd: 57 mm


1. Veg Techs sedummatta – 30 mm
2. VT-filt – 10 mm
3. Xerodrän VT17 – 17 mm

Veg Tech sedumuppbyggnad XMS 0-27