Sedumtak

Sedumtak Hammarspark Limhamn

Vi bygger klimatsmarta gröna tak och sedumtak med BIOKOL.

Minimal vikt och bygghöjd
Veg Tech Sedumtak fördröjer och minskar avrinningen upptill 50%. Veg Tech Sedummatta odlas i Småland och består av 9-12 stycken härdiga och torktåliga sedumarter. Uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt. Veg Tech Sedumtak väger endast 50 kg/m² när det är vattenmättat och anläggs på taklutningar upptill 27°. För 30 år sedan monterade vi Veg Techs första sedumtak.

Produktfördelar

  • Egen produktion i Småland
  • Motståndskraftig mot vindbelastning
  • Brandgodkänt enligt Broof(t2)
  • Erosionsskyddat växtskikt
  • Minskad och fördröjd avrinning från regnvatten 
  • Veg Tech Sedummattor är krympfria
  • Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
  • Egen entreprenadkedja som hjälper dig


BIOKOLSSATSNINGEN BIDRAR TILL…
…årlig kolsänka som motsvarar 335 ton CO2-utsläpp. Det motsvarar 68 varv runt jorden med personbil eller 134 000 stycken 90-grams burgare av rent nötkött.

…ett sedumtak på 100 m² bidrar till en kolsänka motsvarande CO2-utsläpp för en bilresa på 90 mil.

Veg Tech Sedummatta, Sedum, Sedumtak, Odlar sedum, Veg Tech

Arternas blomning och beteende kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. 
Vårtips! Gödsla ditt sedumtak

Ladda ner

En vägledning för att kvalitetssäkra gröna anläggningar på bjälklag. Grönatakhandboken » (ny version ute)

Bedömd av:
Byggvarubedömningen och Sunda hus

Veg Techs uppbyggnad

Veg Tech XMS moss-sedum 2-27°

Rekommenderad taklutning 2-27°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: < 20 l/m²
Bygghöjd: 40 mm


1. Veg Techs sedummatta – 30 mm
2. VT-filt – 10 mm

Veg Tech sedumuppbyggnad XMS 2-27

Veg Tech XMS moss-sedum 0-4°

Rekommenderad taklutning 0-4°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 20 l/m²
Bygghöjd: 55 mm


1. Veg Techs sedummatta – 30 mm
2. ND 5+1 dräneringslager – 25 mm

Veg Tech sedumuppbyggnad XMS 0-4

Veg Tech XMS moss-sedum 0-27°

Rekommenderad taklutning 0-27°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: < 20 l/m²
Bygghöjd: 57 mm


1. Veg Techs sedummatta – 30 mm
2. VT-filt – 10 mm
3. Xerodrän VT17 – 17 mm

Veg Tech sedumuppbyggnad XMS 0-27
Erika Åbergs sedumtak är ett av de första som monterades med biokol. Häng med och se fler filmklipp hur det etablerar sig »