Sedumtak

Sedumtak Hammarspark Limhamn

Vi bygger hållbara sedumtak innehållande biokol.

Veg Tech erbjuder svenskodlade sedumtak innehållande biokol. Inblandningen av biokol i växtbädden medför jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer. Veg Techs välbeprövade lösningar ger en naturlig dagvattenhantering och en grönare stad. I mer än trettio år har Veg Tech installerat sedumtak runt om i hela Norden.

Produktfördelar

  • Härdiga sedumarter anpassade för vårt klimat
  • Fördröjning av dagvatten
  • Sedumtak ger poäng i miljöcertifieringar
  • Egen entreprenadverksamhet
  • Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
  • Brandgodkänt enligt BROOF(t2)


Minimal vikt och bygghöjd
Veg Tech Sedumtak fördröjer och minskar avrinningen upptill 50%. Uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt. Veg Tech Sedumtak väger endast 50 kg/m² vattenmättat och anläggs på taklutningar upptill 27°.

Snabbt & enkelt med färdiga sedummattor
Den egenodlade sedummattan är lätthanterlig med lång livslängd. Att anlägga Veg Techs sedumtak är kostnadseffektivt då montagetiden är kort och ger ett färdigt resultat direkt.

Brandgodkänd enligt BROOF (t2)
Våra vegetationsmattor är brandklassade och odlas på en obrännbar mineraljord med en mycket låg halt av organiskt material.

Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
Ett sedumtak skyddar mot solens UV-ljus och förlänger livslängden. Vegetation skyddar mot de temperaturväxlingar som ett oskyddat tätskikt utsätts för.

Sedumtak Limhamn
Sedumtak på garagebyggnader i Limhamn. Arternas blomning och beteende varierar beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. 

Ladda ner

Veg Techs uppbyggnader och projekteringsunderlag »

En vägledning för att kvalitetssäkra gröna anläggningar på bjälklag. Grönatakhandboken »


Bedömd av:
Byggvarubedömningen och SundaHus

Sedumtak på privatvilla i Småland.
Erika Åberg känd från TV, är en av de första som anlade sedumtak innehållande biokol.