Droppbevattning

En kompletterande droppbevattning kan minska skötselbehovet!

Sedum och mossor klarar långa torra perioder men genom att tillföra vatten håller takvegetationen en jämnare standard särskilt under tidig vår. Speciellt gäller detta på branta takytor med vind- och solutsatta lägen.

God investering!
Droppbevattning är en god investering när takvegetationen anläggs. Vatten tillförs effektivt till rötterna i små doser utan vindavdrift och minimal avdunstning.
Veg Techs  droppbevattningssystem ligger dolt i takvegetationens uppbyggnad och är enkel att sköta och montera.

Behöver man vattna?
Vid torkperioder särskilt på våren april-maj rekommenderas bevattning av sedumtaket så att tillväxten aktiveras snabbare. En bra regel är att när man vattnar taket och det börjar droppa vatten från stuprör vid markplan då är sedumtaket genomvattnat.

Montering
Droppslangen läggs direkt på det fukthållande lagret under vegetationsmattorna och fästs med vanliga stripes/buntband. Droppslangen placeras högst uppe i nock på byggnaden och fortsätter med matarslang utmed ena kanten av takytan. Slangen kan kopplas till en vanlig trädgårdsslang i vattenutkastet.

Ladda ner

Produkter

Artikelnr: 9-14120
Droppslang 12 mm
Matarslang till droppbevattning till sedumtaket
Artikelnr: 9-14121
Matarslang 12 mm

Tryckregulator bar 1,1
Artikelnr: 9-14122
Tryckregulator 1,1 bar R20
Droppbevattning invändig gänga
Artikelnr: 9-14125
Krankoppling R20
Invändig anslutning
Droppbevattning utvändig gänga
Artikelnr: 9-14124
Krankoppling R20
Utvänding gänga
Artikelnr: 9-14126
Slanganslutning R20
Utvändig gänga
Droppbevattning skarvanslutning
Artikelnr: 9-14130
12 mm skarvanslutning
Droppbevattning T-anslutning
Artikelnr: 9-14127
12 mm T-anslutning
Droppbevattning vinkelanslutning
Artikelnr: 9-14128
12 mm vinkelanslutning
Droppbevattning Ändstopp
Artikelnr: 9-14129
12 mm ändstopp