Droppbevattning

Droppbevattning är en god investering när takvegetation anläggs. Vatten tillförs effektivt till rötterna i små doser utan vindavdrift och minimal avdunstning.
Veg Tech Droppbevattning monteras under takvegetationen för att förenkla skötselarbetet med vattning av taket i samband med nyetablering och under torkperioder.

Den kraftiga droppslangen har en inbyggd ”rotbarriär” i droppstället som effektivt förhindrar rötter att söka sig in. Det täta droppavståndet garanterar en jämn bevattning.

💧 Mer utförlig information om ingående komponenter i systemet finns i produktdatabladet.

💧 För information om växternas bevattningsbehov, se skötselanvisning för respektive produkt.

Montering droppbevattning
Droppslangen läggs direkt på det fukthållande lagret under vegetationsmattorna och fästs med vanliga stripes/buntband. Droppslangen placeras högst uppe i nock på byggnaden och fortsätter med matarslang utmed ena kanten av takytan. Slangen kan kopplas till en vanlig trädgårdsslang i vattenutkastet.

Ladda ner