Projekteringsunderlag – Sedumtak

Projekteringsunderlag – Sedumtak

Här har vi samlat de dokument som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av sedumtak.

Veg Tech XMS moss-sedum 2-27°
Rekommenderad taklutning 2-27°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: < 20 l/m²
Bygghöjd: 40 mm

1. Veg Techs sedummatta 30 mm
2. VT-filt 10 mm

Veg Tech sedumuppbyggnad XMS 2-27

Veg Tech XMS moss-sedum 0-4°
Rekommenderad taklutning 0-4°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 20 l/m²
Bygghöjd: 55 mm

1. Veg Techs sedummatta 30 mm
2. ND 5+1 dräneringslager 25 mm

Veg Tech sedumuppbyggnad XMS 0-4

Veg Tech XMS moss-sedum 0-27°
Rekommenderad taklutning 0-27°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: < 20 l/m²
Bygghöjd: 57 mm<

1. Veg Techs sedummatta 30 mm
2. VT-filt 10 mm
3. Xerodrän VT17 17 mm

Veg Tech sedumuppbyggnad XMS 0-27