Strandmatta

Strandmatta

Strandmattor i Strömparken Norrköping

Veg Techs prefabricerade strandmatta kan anläggas i olika vattenmiljöer. Den odlas med svenska arter i två olika storlekar och med flera artsammansättningar som i sin tur etableras snabbt på sin nya plats.

Växterna odlas i en stark stomme av sammanvävd
kokosfiber och kan etableras i tuffa vattenmiljöer som är utsatta för både vågor och strömmande vatten. Strandmattan tillför ingen onödig näring till vattnet eftersom växterna växer direkt i kokosfibrerna utan lös jord. De större modellerna passar att anläggas i byggnadsprojekt för dagvattendammar och ger ett naturligt multifunktionellt erosionsskydd. Den mindre modellen är enkel att placera i den lilla parkdammen för en vacker blomning och växtlighet.

Modell efter ändamål
De olika modellerna är kombinerade med växtarter som gör att de med fördel passar för varierande miljöer allt från att fördröja och rena vatten till att ge vackra välkomnande miljöer. Se beskrivning av egenskaper och användning under
respektive strandmatta.


Produktfördelar

  • Fördröjer vattenflöden
  • Förbättrar vattenkvalitét
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen
  • Enkel montering och minimalt skötselbehov


Används till

  • Erosionsskydd i utsatta vattenmiljöer
  • Restaurering av vattenmiljöer
  • Nybyggnation av dammar och vattendrag
  • Att skapa färdigt resultat vid nybyggnation
  • Naturliga multifunktionella erosionsskydd


Produktdata

Mått: 0,4 × 1,2 m och 1 × 2 m
Material: Växter från vår svenska flora odlas i en kokosmatta och ger en riklig växtlighet vid strandkanten i vattenmiljön.

Dagvattendamm nyplanterat
På bilden är vattennivån sänkt för att underlätta vid plantering. Strandmattor och maxipluggplantor planteras alltid 0-20 cm under medelvattennivån.
Se monteringsanvisning nedan.
Den stora modellen passar att anlägga i byggnadsprojekt för dagvattendammar och som naturligt erosionsskydd. Den mindre är enkel och smidig att placera i en mindre parkdamm.


Ladda ner

Projekt

Fittja dagvattenpark »

Allt fler vattenmiljöer planeras i nya bostadsområden och strandmattor passar till: Dagvattendammar, parkdammar, kanaler, sjökanter, havskanter, dammar, erosionsskydd, växtlighet vid strandkant, färdig strandkant, vattenbarriär, fuktiga miljöer, vattenmiljöer, kustnära erosion.