Strandmatta

Strandmatta

Strandmattor i Strömparken Norrköping

Växtlighet vid stranden från första dagen
Den prefabricerade strandmattan anläggs i olika vattenmiljöer. Den odlas med arter från den svenska floran i två storlekar och med flera artsammansättningar.

Växterna odlas i en stark stomme av sammanvävd kokosfiber och kan etableras i tuffa vattenmiljöer som är utsatta för både vågor och strömmande vatten. Strandmattan tillför ingen onödig näring till vattnet eftersom växterna växer direkt i kokosfibrerna utan lös jord.

Modell efter ändamål
De olika modellerna är kombinerade med växtarter som gör att de passar för varierande miljöer och förhållanden. Se beskrivning av egenskaper och användning under
respektive strandmatta.


Produktfördelar

  • Fördröjer vattenflödet i våtmarker och dammar
  • Förbättrar vattenkvalitén
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen
  • Enkel montering och minimalt skötselbehov


Används till

  • Erosionsskydd i utsatta vattenmiljöer
  • Restaurering av vattenmiljöer
  • Nybyggnation av dammar och vattendrag
  • Att skapa färdigt resultat vid nybyggnation


Produktdata

Mått: 0,4 × 1,2 m och 1 × 2 m
Material: Kokosmatta och växter från vår svenska flora.

Den stora modellen passar att anlägga i byggnadsprojekt för dagvattendammar och som naturligt erosionsskydd. Den mindre är enkel att placera i en mindre parkdamm.
Strandmattor i odling


Ladda ner