Strandmatta

Strandmatta

Strandmattor i Strömparken Norrköping

Färdig växtlighet vid stranden från första dagen
Den prefabricerad växtmattan finns i olika storlekar och med olika artsammansättningar som trivs i vattenmiljöer. Mattan innehåller växtarter från den svenska vilda floran. Växterna är odlade i en stark stomme av sammanvävd kokosfiber. Strandmattan kan etableras i tuffa vattenmiljöer som är utsatta för vågor eller strömmande vatten. Strandmatta® innehåller ingen jord utan växterna växer direkt i kokosfibrerna. Detta gör att man slipper lös jord som kan tillföra onödig näring till vattnet.

Modell efter ändamål
De olika modellerna är kombinerade med växtarter som gör att de passar för varierande miljöer och förhållanden. Se beskrivning av egenskaper och användning under
respektive strandmatta.


Produktfördelar

  • Fördröjer vattenflödet i våtmarker och dammar
  • Förbättrar vattenkvalitén
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen
  • Enkel montering och minimalt skötselbehov


Används till

  • Erosionsskydd i utsatta vattenmiljöer
  • Restaurering av vattenmiljöer
  • Nybyggnation av dammar och vattendrag
  • Att skapa färdigt resultat vid nybyggnation


Produktdata

Mått: 0,4 × 1,2 m och 1 × 2 m
Material: Kokosmatta och växter från vår svenska flora.

Den stora modellen passar att anlägga i byggnadsprojekt för dagvattendammar och som naturligt erosionsskydd. Den mindre är enkel att placera i en mindre parkdamm.
Strandmattor i odling


Ladda ner