29-30 november

Vi är på resande fot och telefonväxeln är stängd.
Välkommen på fredag 1 december.
Strandmatta

Strandmatta

Strandmattor i Strömparken Norrköping

Växtlighet vid stranden från första dagen.
Veg Techs prefabricerade strandmatta anläggs i olika vattenmiljöer. Den odlas med arter från vår svenska natur i två olika storlekar och med flera artsammansättningar. Växterna odlas i en stomme av sammanvävd kokosfiber och kan etableras i tuffa vattenmiljöer. Snabb etablering med goda resultat och ger växtlighet vid stranden från första dagen.


Produktfördelar

  • Fördröjer vattenflöden
  • Förbättrar vattenkvalitét
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen
  • Enkel montering och minimalt skötselbehov


Användningsområde

  • Erosionsskydd i utsatta vattenmiljöer
  • Restaurering av vattenmiljöer
  • Nybyggnation av dammar och vattendrag
  • Att skapa färdigt resultat vid nybyggnation
  • Naturliga multifunktionella erosionsskydd

Dagvattendamm nyplanterat
Nyanlagd strandvegetation. På bilden är vattennivån sänkt för att underlätta planteringen. Tänk på att anlägga strandmattorna 0-20 cm under medelvattennivån.


Ladda ner


Projekt

Fittja dagvattenpark »

Veg Tech odlar strandmattor i olika modeller och artsammansättningar.
Odlingsdammarna i Fagerås.
Den stora modellen passar att anlägga i byggnadsprojekt för dagvattendammar och som naturligt erosionsskydd. Den mindre är enkel och smidig att placera i en mindre parkdamm.

Strandmattor passar till: Dagvattendammar, parkdammar, kanaler, sjökanter, havskanter, dammar, erosionsskydd, växtlighet vid strandkant, färdig strandkant, vattenbarriär, fuktiga miljöer, vattenmiljöer, kustnära erosion.