Strandmatta

Strandmatta

Strandmattor i Strömparken Norrköping

Veg Techs prefabricerade strandmatta kan anläggas i
olika vattenmiljöer. Den odlas med svenska arter i två
storlekar och med flera artsammansättningar.

Växterna odlas i en stark stomme av sammanvävd
kokosfiber och kan etableras i tuffa vattenmiljöer som är utsatta för både vågor och strömmande vatten. Strandmattan tillför ingen onödig näring till vattnet
eftersom växterna växer direkt i kokosfibrerna utan
lös jord. De större modellerna passar att anlägga i
byggnadsprojekt för dagvattendammar och som
naturligt erosionsskydd. Den mindre modellen är
enkel att placera i den lilla parkdammen.

Modell efter ändamål
De olika modellerna är kombinerade med växtarter som gör att de passar för varierande miljöer och förhållanden. Se beskrivning av egenskaper och användning under
respektive strandmatta.


Produktfördelar

  • Fördröjer vattenflöden
  • Förbättrar vattenkvalitét
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen
  • Enkel montering och minimalt skötselbehov


Används till

  • Erosionsskydd i utsatta vattenmiljöer
  • Restaurering av vattenmiljöer
  • Nybyggnation av dammar och vattendrag
  • Att skapa färdigt resultat vid nybyggnation


Produktdata

Mått: 0,4 × 1,2 m och 1 × 2 m
Material: Kokosmatta och växter från vår svenska flora.

Den stora modellen passar att anlägga i byggnadsprojekt för dagvattendammar och som naturligt erosionsskydd. Den mindre är enkel att placera i en mindre parkdamm.
Strandmattor i odling


Ladda ner