Strandrulle

Strandrulle

Strandrulle anläggs i kanaler och dammar

Monteras enkelt i strandkanter
Veg Techs Strandrulle passar in som naturligt erosionsskydd i hårt utsatta vattenmiljöer och lämpar sig att etableras i miljöer där vågor och strömmande vatten förekommer.

Veg Tech strandrulle är en prefabricerad rulle av kokos-fiber i vilken olika blandningar av vattenväxter från vår
inhemska flora odlas. Vid leverans är växternas rotsystem väl utvecklade och etablerade i kokosrullen.

Formatet gör att den är lättplacerad i branta slänter
jämfört med en strandmatta. En strandrulle kan
kombineras med en strandmatta där stranden är hårt
påverkad av vågerosion.

Produktfördelar

  • Fördröjer och förbättrar vattenkvalitét
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen
  • Enkel montering och minimalt skötselbehov


Användningsområde

  • Vid strömmande vatten
  • I branta strandslänter
  • Då ytan är smal och begränsad för montage
  • Då ett färdigt resultat prioriteras
Leveransklara strandrullar

Ladda ner