Strandrulle

Strandrulle

Strandrulle anläggs i kanaler och dammar

Monteras enkelt i strandkanter
Strandrullen är en prefabricerad växtrulle med olika blandningar av vattenväxter från vår svenska flora. Växterna odlas i en tät rulle av kokosfiber. Vid leverans är vegetation och rotsystem välutvecklade i kokosrullen. Strandrullen lämpar sig att etableras i miljöer utsatta för vågor och strömmande vatten. Formatet gör att den är lättplacerad i branta slänter jämfört med en strandmatta. En strandrulle kan kombineras med en strandmatta där stranden är hårt påverkad av vågerosion. Vid leverans är växterna och rotsystemet väletablerat i kokosrullen. 

Produktfördelar

  • Fördröjer och förbättrar vattenkvalitét
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen
  • Enkel montering och minimalt skötselbehov


Användningsområde

  • Vid strömmande vatten
  • I branta strandslänter
  • Då ytan är smal och begränsad för montage
  • Då ett färdigt resultat prioriteras
Leveransklara strandrullar

Ladda ner