Strandrulle

Strandrulle

Strandrulle anläggs i kanaler och dammar

Monteras enkelt i strandkanter

Veg Tech Strandrulle används som naturligt erosionsskydd och prydnad vid strandkanten till kanaler, dammar, sjöar mm. Beroende på växtval kan produkten även bidra till förbättrad vattenkvalitet.

Formatet gör att produkten är lättplacerad i branta slänter och på smala ytor. Strandrullen kan även användas i miljöer där vågor och strömmande vatten förekommer.

Veg Tech strandrulle innehåller vattenväxter bestående av inhemska arter från den svenska floran odlade i en prefabricerad rulle av kokosfiber.

Vid leverans är växternas rotsystem väl utvecklade i kokosrullen. Över tid kommer växternas rötter att etablera sig genom stommen och kokosnätet att förmultna.

Strandrullen är enkel att montera och ger ett färdigt resultat från första dagen.

Produktfördelar

  • Fördröjer och förbättrar vattenkvalitét
  • Ger ett färdigt resultat från första dagen
  • Enkel montering och minimalt skötselbehov


Användningsområde

  • Vid strömmande vatten
  • I branta strandslänter
  • Då ytan är smal och begränsad för montage
  • Då ett färdigt resultat prioriteras
Leveransklara strandrullar i odlingsdammarna.

Ladda ner