Gröna innergårdar & takträdgårdar

Gröna innergårdar & takträdgårdar

Takträdgård

En vacker och fungerande takträdgård bygger på en säker uppbyggnad med rotskydd och korrekt dränering samt en genomtänkt växtbädd med rätt växtval.

Det är viktigt att se till varje byggprojekts förutsättningar,
konstruktion och växtval för att skapa en lättskött, lång-
siktig och hållbar lösning. Det finns tak med soliga och
vindutsatta lägen där växter som man naturligt finner i
utsatta miljöer passar bäst. På skuggade tak trivs växter från bryn och lundar bättre. Plantera med växtmaterial från vår inhemska flora och skapa naturliga miljöer.

En innergård eller takträdgård kan inte helt ersätta ett
naturligt grönområde i marknivå. Men med god planering och fantasi kan grönskande miljöer skapas och bidra till rekreation, biologisk mångfald och en naturlig
dagvattenhantering.

Produktfördelar

  • Välbeprövade produkter och säker uppbyggnad ger ett hållbart byggande
  • Minskad avrinning som fördröjer dagvattnet naturligt
  • Gröna uterum – ger positiv påverkan på vår hälsa
  • Gynnar biologisk mångfald 
  • Designa ytan med eget artval
  • En grön investering ökar värdet på fastigheten

Uppbyggnader »

Takträdgård ger fina vyer över staden

Ladda nerVi erbjuder en mängd olika växtprodukter lämpliga för takträdgården.
Läs mer här »