29-30 november

Vi är på resande fot och telefonväxeln är stängd.
Välkommen på fredag 1 december.
Gröna innergårdar & takträdgårdar

Gröna innergårdar & takträdgårdar

Takträdgård

För att skapa hållbara gröna innergårdar & takträdgårdar är det viktigt att korrekt uppbyggnad används med rotskydd och dränering samt en väl genomtänkt växtbädd med de rätta växtvalen.

Grönskande miljöer

Det är viktigt att se till varje byggprojekts förutsättningar. Konstruktion och växtval är extra viktigt för att skapa en lättskött, långsiktig och hållbar lösning. Det finns tak med soliga och vindutsatta lägen där växter som man naturligt finner i utsatta miljöer passar bäst. På skuggade tak trivs växter från bryn och lundar bättre. Plantera med växtmaterial från vår inhemska flora och skapa naturliga miljöer.

Gröna innergårdar eller takträdgårdar kan inte helt ersätta ett naturligt grönområde i marknivå. Men med god planering och fantasi kan grönskande miljöer skapas och bidra till rekreation, biologisk mångfald och en naturlig dagvattenhantering.

Produktfördelar

  • Välbeprövade produkter och säker uppbyggnad ger ett hållbart byggande
  • Minskad avrinning som fördröjer dagvattnet naturligt
  • Gröna uterum – ger positiv påverkan på vår hälsa
  • Gynnar biologisk mångfald 
  • Designa ytan med eget artval
  • En grön investering ökar värdet på fastigheten

Uppbyggnader »

Takträdgård ger fina vyer över staden
Takträdgårdar ger fina vyer över staden!

Ladda ner

Takträdgård på Foajén i Malmö »Vi erbjuder en mängd olika växtprodukter lämpliga för takträdgården.
Läs mer här »