Gröna innergårdar & takträdgårdar

Gröna innergårdar & takträdgårdar

Takträdgård

En vacker och fungerande takträdgård bygger på en säker uppbyggnad med rotskydd och korrekt dränering samt en genomtänkt växtbädd med rätt växtval.

En innergård eller takträdgård kan inte helt ersätta ett
naturligt grönområde i marknivå. Men med god planering kan grönskande miljöer skapas och bidra till rekreation, biologisk mångfald och en naturlig dagvattenhantering.

Det är viktigt att se till varje byggprojekts förutsättningar för att skapa en lättskött och hållbar lösning. I soliga och vindutsatta lägen passar växter som man naturligt finner i utsatta miljöer bäst. På skuggade ytor bör man istället satsa på växter från bryn och lundar.

Produktfördelar

  • Välbeprövade produkter och säker uppbyggnad ger ett hållbart byggande
  • Minskad avrinning som fördröjer dagvattnet naturligt
  • Gröna uterum – ger positiv påverkan på vår hälsa
  • Gynnar biologisk mångfald 
  • Eget artval ger möjlighet till egendesignad yta
  • En grön investering ökar värdet på fastigheten
Takträdgård ger fina vyer över staden

Ladda nerVi erbjuder en mängd olika växtprodukter lämpliga för takträdgården.
Läs mer här »


Gräs- och ängsytor
Det här är en av de vanligaste uppbyggnaderna när växtlighet används på tak och bjälklag.

1. Bjälklagsjord 150 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad Bjälklag gräs och äng

Perennmattor
Den här uppbyggnaden täcker ett brett urval av de flesta perennarterna. Växtval och platsens förutsättningar avgör den exakta uppbyggnaden.

1. Bjälklagsjord 200 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad av perennmattor på tak

Mindre buskar
Växtval och platsens förutsättningar avgör den exakta uppbyggnaden.

1. Bjälklagsjord 250 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-3 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad för buskar på tak

Mindre träd och buskar
Var uppmärksam på att vissa träd och buskar har aggressiva rotsystem och bör undvikas på tak- och bjälklagsytor.

1. Bjälklagsjord 450 mm
2. Grodan pp 100/40 (2-3 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad för mindre träd och buskar

Stora träd
Var uppmärksam på att vissa träd och buskar har aggressiva rotsystem och bör undvikas på tak- och bjälklagsytor. Förankra träd säkert med Duckbill utan att påverka den underliggande konstruktionen.

1. Duckbill trädförankring
2. Bjälklagsjord 650 mm
3. Grodan PP 100/40 (2-3 skivor)
4. ND 220 – dränering
5. Rotskydd 80

Uppbyggnad för stora träd på bjälklag
Ett armeringsnät placeras över ND 220 för att förankra Duckbill. Finns att köpa i bygghandeln.

Hårdgjorda ytor och trafik
Dräneringslagret ND används på exempelvis på brandvägar mm. Finns modeller för olika laster.

1. Exempelvis stensättning
2. Bärlager sättsand
3. ND 220 (personlast) ND 620 (biltrafik) ND 620hd (tung trafik)

Uppbyggnad för hårdgjorda ytor

Anslutning till takbrunnar
Uppbyggnad runt takbrunnsskydd.

1. Bjälklagsjord 200 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad anslutning vid takbrunnar

Rabattstöd mellan olika ytor
Uppbyggnad när rabattstöd delar olika material på bjälklaget.

1. Bjälklagsjord 200 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad på bjälklag rabattstöd