Torräng för tak

Torräng för tak

Torrängsmatta på SEB pyramiden

Låt ängen flytta upp på taket!
Veg Techs Torräng för tak fördröjer och tar upp regnvatten och underlättar därmed stadens dagvattenhantering. Ängsmattan som odlas i Småland innehåller ett 20-tal tåliga arter med olika sedumsorter, örter och gräs. Veg Techs system och uppbyggnad uppfyller höga krav på säker dränering och lång livslängd.

Beroende av årstid och geografisk placering kommer ängstakets utseende och egenskaper variera och anpassa sig till platsens lokala förutsättningar. Det gynnar biologisk mångfald och bidrar till en trivsam bebyggd miljö!

Produktfördelar

  • Snabb etablering jämfört med platsbyggda
  • Artmix som anpassar sig efter platsens förutsättningar
  • Hög biodiversitet som främjar pollinatörer
  • Lokalt omhändertagande av dagvatten
  • Ger poäng i miljöcertifieringar


Skir och ängsliknande vegetation
med torktåliga örter, gräs och sedum.

Torrängsmatta på SEB pyramiden
Torräng på takträdgård.

Arternas blomning och beteende kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. 

Ladda ner


En vägledning för att kvalitetssäkra gröna anläggningar på bjälklag. Grönatakhandboken »