Torräng för tak

Torräng för tak

Torräng för tak

Låt ängen flytta upp på taket!
Veg Techs Torräng för tak fördröjer och tar upp regnvatten och underlättar därmed stadens dagvattenhantering. Ängsmattan som odlas i Småland innehåller ett 20-tal tåliga arter med olika sedumsorter, örter och gräs. Veg Techs system och uppbyggnad uppfyller höga krav på säker dränering och lång livslängd.

Beroende av årstid och geografisk placering kommer ängstakets utseende och egenskaper variera och anpassa sig till platsens lokala förutsättningar. Det gynnar biologisk mångfald och bidrar till en trivsam bebyggd miljö!

Produktfördelar

  • Snabb etablering jämfört med platsbyggda
  • Artmix som anpassar sig efter platsens förutsättnignar
  • Hög biodiversitet som främjar pollinatörer och djurriket
  • Lokalt omhändertagande av dagvatten
  • Ger högre poäng i miljöcertifieringar

Arternas blomning och beteende kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. 

Ladda ner

En vägledning för att kvalitetssäkra gröna anläggningar på bjälklag. Grönatakhandboken »

UPPBYGGNADER

Torräng för tak 0-5°

Rekommenderad taklutning 0-5°

Vikt vattenmättad: 130-190 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 65-100 l/m²
Bygghöjd: 120-150 mm

1. Torrängsmatta – 30 mm
2. Veg Tech takjord minst 40 mm
3. Grodan TT 100/40 – 40 mm
4. ND 220 – 12,5 mm
5. Rotskydd 80 – 0,8 mm

Torräng för tak 5-14°

Rekommenderad taklutning 5-14°

Vikt vattenmättad: 130-190 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 65-100 l/m²
Bygghöjd: 110-140 mm

1. Torrängsmatta – 30 mm
2. Veg Tech takjord minst 40 mm
3. Grodan TT 100/40 – 40 mm
4. Rotskydd 80 – 0,8 mm