Projekteringsunderlag – bjälklag

Projekteringsunderlag – bjälklag

Här har vi samlat de dokument och projekteringsunderlag som kan ge stöd kring planerandet och utförandet av gröna innergårdar och takträdgårdar.

Gräs- och ängsytor
Det här är en av de vanligaste uppbyggnaderna när växtlighet används på tak och bjälklag.

1. Bjälklagsjord 150 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Perennmattor
Den här uppbyggnaden täcker ett brett urval av de flesta perennarterna. Växtval och platsens förutsättningar avgör den exakta uppbyggnaden.

1. Bjälklagsjord 200 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad av perennmattor på tak

Mindre buskar
Växtval och platsens förutsättningar avgör den exakta uppbyggnaden.

1. Bjälklagsjord 250 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-3 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad för buskar på tak

Mindre träd och buskar
Var uppmärksam på att vissa träd och buskar har aggressiva rotsystem och bör undvikas på tak- och bjälklagsytor.

1. Bjälklagsjord 450 mm
2. Grodan pp 100/40 (2-3 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad för mindre träd och buskar

Stora träd
Var uppmärksam på att vissa träd och buskar har aggressiva rotsystem och bör undvikas på tak- och bjälklagsytor. Förankra träd säkert med Duckbill utan att påverka den underliggande konstruktionen.

1. Duckbill trädförankring
2. Bjälklagsjord 650 mm
3. Grodan PP 100/40 (2-3 skivor)
4. ND 220 – dränering
5. Rotskydd 80

Uppbyggnad för stora träd på bjälklag

Hårdgjorda ytor och trafik
Dräneringslagret ND används på exempelvis på brandvägar mm. Finns modeller för olika laster.

1. Exempelvis stensättning
2. Bärlager sättsand
3. ND 220 (personlast) ND 620 (biltrafik) ND 620hd (tung trafik)

Uppbyggnad för hårdgjorda ytor

Anslutning till takbrunnar
Uppbyggnad runt takbrunnsskydd.

1. Bjälklagsjord 200 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad anslutning vid takbrunnar

Rabattstöd mellan olika ytor
Uppbyggnad när rabattstöd delar olika material på bjälklaget.

1. Bjälklagsjord 200 mm
2. Grodan PP 100/40 (1-2 skivor)
3. ND 220 – dränering
4. Rotskydd 80

Uppbyggnad på bjälklag rabattstöd