Duckbill trädplantering på bjälklag

Duckbill trädplantering på bjälklag

Plantera träd med Duckbill

Trädförankringssystemet Duckbill® FOS ger en snabb och säker plantering som bygger på stabiliserande delar som är monterade i jorden istället för störar ovan markytan.

Rotklumpen förankras med en sele som fästs med tre schacklar i ett armeringsnät eller i betongfundament på ett bjälklag.

Produktfördelar

  • Inga störar eller delar ovan mark
  • Enkelt montage
  • Trädet står stabilt och säkert på bjälklaget
  • Trädets rottillväxt gynnas
  • Minskar vandaliseringsrisk
  • Inget efterarbete


Välj den modell som passar ditt projekt!


Bedömd av: Byggvarubedömningen