Duckbill trädplantering på bjälklag

Duckbill trädplantering på bjälklag

Plantera träd med Duckbill

Trädförankringssystemet Duckbill® FOS är en snabb och säker lösning som bygger på stabiliserande delar monterade i jorden istället för störar ovan markytan. Rotklumpen förankras med ett sele som fästs med tre schacklar i ett armeringsnät eller i betongfundament.

Produktfördelar

  • Inga delar ovan mark
  • Enkelt montage
  • Trädet står stabilt och säkert
  • Trädets rottillväxt gynnas
  • Minskar vandaliseringsrisk
  • Inget efterarbete

Modeller

Duckbill FOS40 »
Duckbill FOS68 »
Duckbill FOS88 »

Bedömd av: Byggvarubedömningen