Växtskärm

Växtskärm

Växtskärm modeller

Grön avskärmning direkt
Med växtskärmar får du direkt en grön avskärmning från första dagen. De används för att skapa spännande rumsbildningar och gestaltningar i trädgårdar och parker. Murgrönan behåller sina blad och är grön även på vintern. Jämfört med en konventionell häck som med tiden växer på bredden så tar växtskärmar minimalt med plats i djupled. Det är en stor fördel om man vill nyttja sina ytor maximalt.

Vegetationen växer på en stomme av galvaniserat
metallnät som gör växtskärmarna mycket stabila och tåliga. En krukmodul fodrad med en kokosfibermatta håller jord och rötter på plats under produktion och vid leverans.

Växtskärmarna finns i flera höjder men 1 m och 1,8 m finns som lagervara. Högre höjder finns som beställningsvara.

Vid anläggning

Krukmodulen som är fodrad med kokosfiber (bryts ned med tiden) placeras i marken eller i ett planteringskärl där rötterna fritt kan etablera sig på sin nya plats.

Växtskärmar med murgröna
Hedera helix ‘Woerner’, murgröna

Ladda nerFundament ingår ej, finns hos din lokala bygghandlare.

Bedömd av: Byggvarubedömningen

Produktfördelar

  • Grönskande insynsskydd
  • Upptar minimalt med markyta
  • Vintergrön, behåller bladen på vintern
  • Färdigt resultat från första dagen
  • Växtligheten skyddar fasaden mot klotter

Användningsområde

  • Insynsskydd till uteplats
  • Skapa ”rum” i utemiljön
  • Kala fasader blir grönskande
  • Bullerskydd i trafikmiljö
  • Dölja sopkärl mm
Växtskärmar istället för häck
Mjuka gröna värden i trafikmiljön
Växtskärmar kan ge fasadgrönska
Fasadgrönska på garagebyggnad
Växtskärmar bullerdämpande i trafikmiljö
Bullerdämpande vägg

Skydda fasaden
Genom att klä fasader på fastigheten med växtskärmar får man inte bara ett långsiktigt och miljövänligt klotterskydd utan också en grönare och mer tilltalande miljö. Tänk på att murgröna är självklättrande klängväxt och rekommenderas endast för fasadmaterial som klarar detta.

Grönt bullerskydd
Bladverket i växtskärmarna minskar reflektionerna av ljud och kan dämpa buller utmed trafikmiljöer samt i trånga stadsrum från första dagen. Kombinera växtskärmar med ett plank eller mur för ett ännu bättre bullerskydd och resultat.

Växtskärmar etablerade på Gotland. Se olika år hur de utvecklas.