Gröna tak

Foajén har en fin takträdgård som Veg Tech har monterat och planterat

Gröna taksystem har flera goda miljöeffekter på både stad och människor.

Produktfördelar med Veg Techs gröna tak

  • Fördröjer och minskar avrinningen och avlastar stadens dagvattenhantering
  • Tätskiktet skyddas mot UV-ljus och ger en längre livslängd
  • Växter gynnar den biologiska mångfalden
  • Bullerdämpande och ger en lägre ljudbild
  • Vi människor mår bra att vistas i gröna miljöer

Veg Tech har egna odlingar i Småland och är marknadsledande inom gröna tak. Systemen är välbeprövade och har minimal vikt och bygghöjd. Veg Tech utför entreprenader till ditt gröna takprojekt.

Veg Techs Broschyr om Gröna taksystem »

Sedumtak

Veg Techs sedumtak är tåliga, lättskötta och anpassade för nordiskt klimat. Sedummattan odlas med biokol och består av 9-12 olika sedumarter. Sedan starten 1987 har vi installerat tusentals sedumtak runt om i Norden.

Vikt vattenmättad50 kg/m²
Vattenhållande förmåga18-22 l/m²
Bygghöjd40-57 mm

Läs mer här »

Veg Techs system sedumtak
Torräng för tak

Veg Techs torrängsmatta innehåller ett 20-tal blommande örter och torktåliga arter av sedum, örter och gräs. Odlas i ett mineralsubstrat med en nedbrytbar stomme av kokos.

Vikt vattenmättad130-195 kg/m²
Vattenhållande förmåga65-100 l/m²
Bygghöjd110-150 mm

Läs mer här »

Torräng från Veg Tech
Hydropack® sedum-ört-gräs

Allt-i-ett modul med klicksystem. Innehåller inbyggd vattenreservoar och dränering. Odlas med biokol, hög artrikedom och biodiversitet som gynnar den biologiska mångfalden.

Vikt vattenmättad95 kg/m²
Vattenhållande förmåga45 l/m²
Bygghöjd 90 mm

Läs mer här »

Hydropack ängstak
Biotoptak

Uppbyggnad för en projektanpassad vegetationslösning. Innehåller dödved, stenröse och insektshotell för att pollinatörer ska finna en fristad på taket.

Vikt vattenmättad180-250 kg/m²
Vattenhållande förmåga>95 l/m²
Bygghöjd170-210 mm

Läs mer här »

Biotoptak från Veg Tech
Gröna innergårdar & takträdgårdar

En vacker och fungerande takträdgård bygger på en säker uppbyggnad med rotskydd och korrekt dränering samt en genomtänkt växtbädd med rätt växtval. Vi erbjuder helheten från uppbyggnad, växtprodukter till montage.

Vikt vattenmättad>250 kg/m²
Vattenhållande förmåga>140 l/m²
Bygghöjd250-1030 mm

Läs mer här »

Gröna innergårdar