Gröna tak

Veg Techs gröna tak


Gröna taksystem
Veg Tech producerar Smålandsodlade växtprodukter för olika typer av gröna tak. Våra olika uppbyggnader är välbeprövade och har minimal vikt och bygghöjd. Vi erbjuder dig både materialförsäljning och entreprenadtjänster för gröna tak. Hitta rätt system tillsammans med någon av vår kunniga personal.

Gröna tak har flera goda miljöeffekter!
Broschyr Veg Tech Gröna taksystem »

Produktfördelar

  • Fördröjer och minskar avrinningen och avlastar stadens dagvattenhantering
  • Tätskiktet skyddas mot UV-ljus och ger en längre livslängd
  • Gynnar biologisk mångfald
  • Bullerdämpande och ger en lägre ljudbild
  • Gröna tak ger högre poäng i miljöcertifieringssystem


Gödsla ditt sedumtak!
Använd: NPK 11-5-18 30 gr/m²
(finns att köpa i trädgårdsbutik)

Sedumtak

Veg Techs sedumtak är tåliga och anpassade för nordiskt klimat. Sedummattan odlas med biokol och består av 9-12 olika fetbladsväxter. Vi har monterat tusentals sedumtak runt om i Norden.

Vikt vattenmättad50-85 kg/m²
Vattenhållande förmåga20-48 l/m²
Bygghöjd40-109,5 mm

Läs mer här »

Veg Techs system sedumtak

Torräng för tak

Veg Techs torrängsmatta innehåller ett 20-tal blommande örter och torktåliga arter av sedum, örter och gräs. Odlas i ett mineralsubstrat med en nedbrytbar stomme av kokos.

Vikt vattenmättad130-195 kg/m²
Vattenhållande förmåga65-100 l/m²
Bygghöjd110-150 mm

Läs mer här »

Torräng från Veg Tech

Hydropack® sedum-ört-gräs

Allt-i-ett modul med klicksystem. Innehåller inbyggd vattenreservoar och dränering. Odlas med biokol, hög artrikedom och biodiversitet som gynnar den biologiska mångfalden.

Vikt vattenmättad95 kg/m²
Vattenhållande förmåga45 l/m²
Bygghöjd90 mm

Läs mer här »

Hydropack ängstak

Biotoptak

Uppbyggnad för en projektanpassad vegetationslösning. Innehåller dödved, stenröse och insektshotell för att pollinatörer ska finna en fristad på taket.

Vikt vattenmättad180-250 kg/m²
Vattenhållande förmåga>95 l/m²
Bygghöjd170-210 mm

Läs mer här »

Biotoptak från Veg Tech

Gröna innergårdar & takträdgårdar

En fungerande takträdgård bygger på en säker uppbyggnad med rotskydd och korrekt dränering samt en genomtänkt växtbädd med rätt växtval. Vi erbjuder helheten från uppbyggnad, växtprodukter till montage.

Vikt vattenmättad>250 kg/m²
Vattenhållande förmåga>140 l/m²
Bygghöjd250-1030 mm

Läs mer här »

Gröna innergårdar