Sedumtak

Sedumtak Hammarspark Limhamn

Minimal vikt och bygghöjd
Veg Techs Sedumtak fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%. Veg Techs sedummatta med biokol odlas i Småland och består av 9-12 olika härdiga och torktåliga sedumarter. Den säkra uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt. Veg Techs sedumtak väger endast 50 kg/m² när det är vattenmättat.