Tillbehör – Gröna Vajern

Tillbehör – Gröna Vajern

Till de olika fasadsystemen finns tillval och detaljer för rätt infästning.

Deltaskiva P

Genom att kombinera väggfästen ur serie 120, 124 eller 134 med en deltaskiva kan man skapa kreativa vajerspridningar.
Deltaskiva P ger en vajerspridning parallellt med väggfästet.

Mer information »

Gröna Vajern Deltaskiva Q från Veg Tech
Deltaskiva Q

Genom att kombinera väggfästen ur serie 120, 124 eller 134 med en deltaskiva kan man skapa kreativa vajerspridningar. Deltaskiva Q sprider vajrarna vinkelrätt från väggfästet.

Mer information »

Gröna vajern - Deltaskiva P från Veg Tech
Gaffelterminal

Gaffelterminal för anslutning av vajer där deltaskiva och markfäste används. Finns även med vantskruv.

Mer information »

Gröna vajern - gaffelterminal
Markfäste

Markfäste kan användas när man vill täcka över med annat material exempelvis singel eller annan vegetation. Ger en diskret infästning.

Mer information »

Gröna Vajern markfäste
Anslutningsrör

Används till väggfäste 120, 124 eller 134.
Det finns i olika bredder för 1-11 stycken vajrar.

Mer information »

Anslutningsrör till Gröna Vajern