Tillval - tak

Droppbevattning

En kompletterande droppbevattning kan säkerställa bevattningen under torra perioder så att vegetationen håller en jämn standard.

Läs mer här »

Droppbevattning
Hasopor

Ett dränerande lättfyllnadsmaterial som kan användas till att skapa kullar och former under vegetationsuppbyggnaden.

Läs mer här »

Hasopor - skapa kullar till takvegetationen
Pelleplatta – skapa gångstråk

Med Pelleplatta OnTop kan man skapa gångar på taket utan att skada vegetationen.

Läs mer här »

Pelleplatta på sedumtak
Takbrunnsskydd

Låglutande tak avvattnas oftast via invändiga takbrunnar. Dessa hålls fria från vegetation för att säkerställa en god avrinning. Veg Tech har en modell som passar för de flesta brunnar.

Läs mer här »

Takbrunnsskydd
Takgödsel

Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare. Vad är aktuellt för din taktyp?

Läs mer här »

Veg Techs takgödsel