Tillval - vatten

Veg Tech har spännande växtprodukter för vattenmiljöer. Den största delen av produkterna produceras i våra egna odlingar i Småland men vi arbetar även med högkvalitativa produkter från externa producenter.

Välkomna att ta del av våra unika växtprodukter!

Kokosnät – erosionsnät

Erosionsproblem kan uppstå vid stränder. Med en kombination av kokosnät och växter kan markunderlaget armeras på ett effektivt sätt och effekterna av eroderande krafter begränsas.

Mer om kokosnät – erosionsskydd »

Erosionsskydd kokosnät från Veg Tech