29-30 november

Vi är på resande fot och telefonväxeln är stängd.
Välkommen på fredag 1 december.

Vatten

Maxipluggplantor i damm

Svenskodlade växter från naturen skapar multifunktionella lösningar för vattenrening.

Användningsområde:

 • Erosionsskydda utsatta strandpartier från vågor och strömmande vatten
 • Vattenrening i exempelvis översilningsytor och efterpoleringsdammar
 • Reducera föroreningar i vattendrag
 • Skapa biologisk balans i olika typer av dammar
 • Minska risken för algbildning
 • Prydnadsvegetation i trädgårds- och parkdammar
 • Vegetation skapar en barriär mellan människa och vatten vid strandkanten (säkrare miljö)

Flytande våtmark

– yteffektiv partikelavskiljning

 • Ger möjlighet till kväverening
 • Vid nyanläggning eller komplettering
 • Moduler som kan kopplas ihop till större enheter, mått 1 × 2 meter


Används till: Renings- och prydnadsdammar, sjöar, vattendrag

Mer om flytande våtmark »

Flytande våtmark förbättrar vattenkvalitén i dammar och sjöar

Fukttålig ängsmatta

– färdigodlad med fuktängsväxter

 • Biologisk mångfald för fuktig/blöt mark, ej stående vatten
 • Erosionsskydd vid nyetablering
 • Mattor med örter och gräs, mått 1 × 0,8 meter


Används till: Torra dammar, översilningsytor, flacka strandpartier, våtmarker

Mer om fukttålig äng »

Fuktäng odlad av Veg Tech

Maxipluggplantor

– skräddarsy din strand- och vattenvegetation

 • Kan planteras direkt i kross
 • Vid nyanläggning eller komplettering
 • Odlas i naturfibrer, 1 liter krukvolym


Används till: Renings- och prydnadsdammar, våtmarker

Mer om maxipluggplantor »

Maxipluggplantor för vattenmiljöer

Strandmatta

– färdigodlad växtmatta med strandkantsvegetation

 • Erosionsskydd vid nyetablering
 • Erosionsskydd mot näringsläckage
 • Odlas i naturfibrer, mått 1 × 2 meter


Används till: Renings- och prydnadsdammar, sjöar, vattendrag, våtmarker.

Mer om strandmatta »

Strandmatta odlade av Veg Tech används i vattenmiljöer

Strandrulle

Växterna odlas i en tät sammanvävd rulle av kokosfiber.
Vid leverans är växterna och rotsystemet väletablerade i
kokosrullen. Strandrullen kan etableras i tuffa miljöer.
Det runda formatet på strandrullen gör den lättplacerad
vid branta slänter jämfört med strandmatta.

Mer om strandrulle »

Strandrullar odlade av Veg Tech används i vattenmiljöer

Örtpluggplantor för vatten

Veg Tech odlar plantor med svenska arter som passar för olika typer av vattenmiljöer. Örtpluggplantor passar att plantera i fukt- och sumpzoner.

Mer om örtpluggplantor i vattenmiljöer »

Örtplugg odlade av Veg Tech för vattenmiljöer