Vatten

Maxipluggplantor i damm

Veg Tech har spännande växtprodukter för vattenmiljöer. Den största delen av produkterna produceras i våra egna odlingar i Småland. Med rätt växtval kan funktion och resultat påverkas. Naturanpassade växtsystem som strandmattor och strandrullar kan erosionsskydda stränder i dammar och vattendrag.

Användningsområde:

Pil  Erosionsskydda utsatta strandpartier från vågor och strömmande vatten
Pil  Vattenrening i exempelvis översilningsytor och efterpoleringsdammar
Pil  Reducera föroreningar i vattendrag
V  Skapa biologisk balans i olika typer av dammar
Pil  Minska risken för algbildning
V  Prydnadsvegetation i trädgårds- och parkdammar

Flytande våtmark

Veg Techs flytande våtmark består av två delar.
En armerad slingnätstomme med en strandmatta på
ovansidan. Den smälter in naturligt i alla typer av
vattenmiljöer. Flera moduler kan enkelt kopplas samman
till stora sammankopplade enheter.

Mer om flytande våtmark »

Flytande våtmark förbättrar vattenkvalitén i dammar och sjöar
Fukttålig äng

Färdiga fuktängsmattor lämpar sig exempelvis för infiltrationsytor och översilningsytor samt i dikesbottnar och fuktzoner kring dammar.

Mer om fukttålig äng »

Fuktäng odlad av Veg Tech
Maxipluggplantor

Veg Tech odlar en mängd arter som passar för olika typer av vattenmiljöer. Maxipluggplantorna är väl rustade för tuffa förhållanden.

Mer om maxipluggplantor »

Maxipluggplantor för vattenmiljöer
Strandmatta

Växterna odlas i en kokosstomme med olika blandningar av
strand- och vattenväxter. Mattan innehåller växtarter från den svenska floran. Strandmattan kan etableras i tuffa vattenmiljöer som är utsatta för vågor eller strömmande vatten.

Mer om strandmatta »

Strandmatta odlade av Veg Tech används i vattenmiljöer
Strandrulle

Växterna odlas i en tät sammanvävd rulle av kokosfiber.
Vid leverans är växterna och rotsystemet väletablerade i
kokosrullen. Strandrullen kan etableras i tuffa miljöer.
Det runda formatet på strandrullen gör den lättplacerad
vid branta slänter jämfört med strandmatta.

Mer om strandrulle »

Strandrullar odlade av Veg Tech används i vattenmiljöer