Växter och system för markmiljöer

Säkra dina slänter med vegetation!
Erosionsproblem kan uppstå i flera olika miljöer. Med olika typer av vegetation kan effekterna av eroderande krafter begränsas och samtidigt ge en estetiskt tilltalande miljö. Växternas rotsystem armerar effektivt finmaterial i markunderlaget och kan kombineras med ett kokosnät för att skydda växterna vid etableringsfasen.

 

ÄNGSMATTA

Ängar i slänter

Veg Tech anlade färdiga ängsmattor i branta slänter utmed den hårt trafikerade miljön vid Norra länken i Stockholmsområdet. Ängsmattan är odlad i kokosfiber som gör den extra motståndskraftig mot erosion. Foto till höger är tre år efter etablering.

PERENNMATTA
Perennmatta skyddar din slänt

När den nya riksvägen mellan Motala och Mjölby byggdes satsade kommunen på en ombyggnad av nuvarande genomfart för en grönare och trevligare innerstadsmiljö.

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.