Sökresultat

Funna sidor

 1. Montörer

  Om oss / Jobba på Veg Tech / Montörer

 2. Jobba på Veg Tech

  Om oss / Jobba på Veg Tech

 3. Om oss

  Om oss

 4. Kalendarium

  Om oss / Kalendarium

 5. Press & media

  Om oss / Press & media

 6. EX-jobb

  Om oss / Jobba på Veg Tech / EX-jobb

 7. Möt vår personal

  Om oss / Jobba på Veg Tech / Möt vår personal

 8. Värdegrund & policys

  Om oss / Värdegrund & policys

 9. Anmälan till nyhetsbrev

  Om oss / Press & media / Anmälan till nyhetsbrev

 10. Beställ katalog!

  Om oss / Beställ katalog!

 11. Naturmarker & ängar

  Stadsgrönska / Naturmarker & ängar

 12. Trädplantering - Duckbill

  Markmiljöer / Trädplantering - Duckbill

 13. Färdiga ängsmattor

  Markmiljöer / Färdiga ängsmattor

 14. Vattendrag & dagvattenanläggningar

  Stadsgrönska / Vattendrag & dagvattenanläggningar

 15. Dräneringslager ND

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar / Dräneringslager ND

 16. Tillbehör

  Sedumtak & gröna tak / Biotoptak / Tillbehör

 17. Investor relations

  Om oss / Investor relations

 18. Inspirationsbilder

  Stadsgrönska / Inspirationsbilder

 19. Parker & planteringar

  Stadsgrönska / Parker & planteringar

 20. Träd och Alléer

  Stadsgrönska / Träd och Alléer

 21. Gröna Väggar

  Stadsgrönska / Gröna Väggar

 22. Gröna tak

  Stadsgrönska / Gröna tak

 23. Byggingenjör/kalkylator

  Om oss / Jobba på Veg Tech / Byggingenjör/kalkylator

 24. Joachim - Teknisk säljare

  Om oss / Jobba på Veg Tech / Möt vår personal / Joachim - Teknisk säljare

 25. Övriga

  Kontakt / Övriga

 26. Slänter & erosionsskydd

  Stadsgrönska / Slänter & erosionsskydd

 27. Diken & Regnrabatt

  Stadsgrönska / Diken & Regnrabatt

 28. Erika- Park och Landskap

  Om oss / Jobba på Veg Tech / Möt vår personal / Erika- Park och Landskap

 29. Shanti - Teknisk säljare

  Om oss / Jobba på Veg Tech / Möt vår personal / Shanti - Teknisk säljare

 30. Lina - Produktionschef

  Om oss / Jobba på Veg Tech / Möt vår personal / Lina - Produktionschef

 31. Adresser kontor

  Kontakt / Adresser kontor

 32. Jag vill bli kontaktad

  Om oss / Beställ katalog! / Jag vill bli kontaktad

 33. Gröna innergårdar

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar

 34. Biotoptak

  Sedumtak & gröna tak / Biotoptak

 35. Fotogalleri

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Fotogalleri

 36. Äng - örtpluggplantor

  Markmiljöer / Äng - örtpluggplantor

 37. Fotogalleri

  Sedumtak & gröna tak / Biotoptak / Fotogalleri

 38. Stadsgrönska

  Stadsgrönska

 39. Sidfot

  Sidfot

 40. Vanliga frågor

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Vanliga frågor

 41. Växtskärmar

  Markmiljöer / Växtskärmar

 42. Rabattstöd - GARDLINER®

  Markmiljöer / Rabattstöd - GARDLINER®

 43. Plantor för markmiljö

  Markmiljöer / Plantor för markmiljö

 44. Ängsfröblandning

  Markmiljöer / Ängsfröblandning

 45. Markmiljöer

  Markmiljöer

 46. Hem

  Hem

 47. Privatkunder »

  Sidhuvud / Privatkunder »

 48. Gröna fasader

  Gröna fasader

 49. Serie 90 - minimalt väggfäste

  Gröna fasader / Serie 90 - minimalt väggfäste

 50. Privatkunder

  Privatkunder

 51. Handla med Veg Tech

  Om oss / Handla med Veg Tech

 52. Nyhetsrum

  Om oss / Nyhetsrum

 53. Markarmering - Pelleplatta

  Markmiljöer / Markarmering - Pelleplatta

 54. Om oss

  Sidhuvud / Om oss

 55. Från gräsyta till ängsyta

  Markmiljöer / Från gräsyta till ängsyta

 56. Fotogalleri

  Markmiljöer / Färdiga ängsmattor / Fotogalleri

 57. Kontakt

  Stadsgrönska / Kontakt

 58. Styrelse

  Om oss / Investor relations / Styrelse

 59. Dokument

  Om oss / Investor relations / Dokument

 60. Inför deklaration

  Om oss / Investor relations / Inför deklaration

 61. Rapporter

  Om oss / Investor relations / Rapporter

 62. Aktuellt från Veg Tech

  Om oss / Investor relations / Aktuellt från Veg Tech

 63. Fotogalleri

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Fotogalleri

 64. Dagvattendammar i staden

  Vattenmiljöer / Områden/projekt / Dagvattendammar i staden

 65. Reningsdammar & våtmarker

  Vattenmiljöer / Områden/projekt / Reningsdammar & våtmarker

 66. Områden/projekt

  Vattenmiljöer / Områden/projekt

 67. Sedumtak & gröna tak

  Sedumtak & gröna tak

 68. Fotogalleri

  Gröna fasader / Fotogalleri

 69. Ledning & revisorer

  Om oss / Investor relations / Ledning & revisorer

 70. Droppbevattning

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar / Droppbevattning

 71. Tätskikt

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Tätskikt

 72. Kantavslut

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Kantavslut

 73. Fotplåt

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Fotplåt

 74. ND 5+1 dräneringslager

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / ND 5+1 dräneringslager

 75. ND 220

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / ND 220

 76. Takjord

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Takjord

 77. Projekteringsunderlag

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Projekteringsunderlag

 78. Torrängsmatta

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Torrängsmatta

 79. Moss-sedummatta

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Moss-sedummatta

 80. Pelleplatta - skapa gångstråk

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Pelleplatta - skapa gångstråk

 81. Tätskikt

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Tätskikt

 82. Hasopor

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Hasopor

 83. Takgödsel

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Takgödsel

 84. Kantavslut

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Kantavslut

 85. VT-filt

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / VT-filt

 86. Xerodrän

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Xerodrän

 87. Projekteringsunderlag

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Projekteringsunderlag

 88. Kontakta försäljning

  Sidhuvud / Kontakta försäljning

 89. Entreprenad

  Entreprenad

 90. Sedum i trafikmiljöer

  Markmiljöer / Vegetation i trafikmiljö / Sedum i trafikmiljöer

 91. Plastfolie

  Markmiljöer / Plastfolie

 92. Trafikmiljöer

  Markmiljöer / Växtskärmar / Trafikmiljöer

 93. Erosionsskydd

  Markmiljöer / Erosionsskydd

 94. Torräng för tak

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak

 95. Sedumtak

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak

 96. Takgödsel

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Takgödsel

 97. Adresser anläggningar

  Kontakt / Adresser anläggningar

 98. Ledning

  Kontakt / Ledning

 99. FÖRSÄLJNING

  Kontakt / FÖRSÄLJNING

 100. Flytande växtö

  Vattenmiljöer / Flytande växtö

 101. Fotogalleri

  Markmiljöer / Växtskärmar / Fotogalleri

 102. Rain Garden

  Vattenmiljöer / Rain Garden

 103. Arkiv

  Om oss / Press & media / Arkiv

 104. Växtmaterial

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar / Växtmaterial

 105. Rotskydd 80

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar / Rotskydd 80

 106. Tätskikt

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar / Tätskikt

 107. Grodan - vattenhållande material

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar / Grodan - vattenhållande material

 108. Bjälklagsjord

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar / Bjälklagsjord

 109. Projekteringsunderlag

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar / Projekteringsunderlag

 110. Rotskydd 80

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Rotskydd 80

 111. Sedum på mark

  Sedumtak & gröna tak / Sedum på mark

 112. Hydropack® Sedum-ört-gräs

  Sedumtak & gröna tak / Hydropack® Sedum-ört-gräs

 113. Strandrullar

  Vattenmiljöer / Strandrullar

 114. Strandmattor

  Vattenmiljöer / Strandmattor

 115. Vattenmiljöer

  Vattenmiljöer

 116. In english

  In english

 117. Örtplugg i trafikmiljöer

  Markmiljöer / Vegetation i trafikmiljö / Örtplugg i trafikmiljöer

 118. Kontakt

  Kontakt

 119. Sökresultat

  Sökresultat

 120. Örtpluggplantor

  Vattenmiljöer / Örtpluggplantor

 121. Biokovonäva

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Biokovonäva

 122. Ogräsduk

  Markmiljöer / Ogräsduk

 123. Ontop

  Markmiljöer / Markarmering - Pelleplatta / Ontop

 124. Om oss

  Privatkunder / Om oss

 125. Kokosnät - erosionsnät

  Vattenmiljöer / Kokosnät - erosionsnät

 126. Flytande våtmark

  Vattenmiljöer / Flytande våtmark

 127. Kokosnät

  Markmiljöer / Kokosnät

 128. Hasopor

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar / Hasopor

 129. Sedum på murkrön

  Markmiljöer / Vegetation i trafikmiljö / Sedum på murkrön

 130. Stolpfäste - maximalt nyttjande

  Gröna fasader / Stolpfäste - maximalt nyttjande

 131. Tobrafix - lättviktssystem

  Gröna fasader / Tobrafix - lättviktssystem

 132. Nät - heltäckande grönska

  Gröna fasader / Nät - heltäckande grönska

 133. Spaljé - elegant klätterstöd

  Gröna fasader / Spaljé - elegant klätterstöd

 134. Serie 120 - kompakt fäste

  Gröna fasader / Serie 120 - kompakt fäste

 135. Serie 124 - flera möjligheter

  Gröna fasader / Serie 124 - flera möjligheter

 136. Serie 134 - fördelar laster effektivt

  Gröna fasader / Serie 134 - fördelar laster effektivt

 137. Serie 112 - effektiv lastupptagning

  Gröna fasader / Serie 112 - effektiv lastupptagning

 138. Serie 100 - flexibelt

  Gröna fasader / Serie 100 - flexibelt

 139. Logotype mm

  Om oss / Press & media / Logotype mm

 140. Ring: 0472-363 00

  Sidhuvud / Ring: 0472-363 00

 141. Kontakta Veg Tech

  Sidfot / Kontakta Veg Tech

 142. Sidhuvud

  Sidhuvud

 143. Standard

  Markmiljöer / Markarmering - Pelleplatta / Standard

 144. NY! Stensöta

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / NY! Stensöta

 145. Takbrunnsskydd

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Takbrunnsskydd

 146. Fuktängsmatta

  Vattenmiljöer / Fuktängsmatta

 147. Maxipluggplantor

  Vattenmiljöer / Maxipluggplantor

 148. Liten flocknäva

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Liten flocknäva

 149. Murgröna

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Murgröna

 150. Fotogalleri

  Markmiljöer / Rabattstöd - GARDLINER® / Fotogalleri

 151. Vegetation i trafikmiljö

  Markmiljöer / Vegetation i trafikmiljö

 152. Fotogalleri

  Sedumtak & gröna tak / Gröna innergårdar / Fotogalleri

 153. GARDLINER® Steellight

  Markmiljöer / Rabattstöd - GARDLINER® / GARDLINER® Steellight

 154. GARDLINER® Steel

  Markmiljöer / Rabattstöd - GARDLINER® / GARDLINER® Steel

 155. Träspik - vid förankring

  Vattenmiljöer / Träspik - vid förankring

 156. Erosionskydda med kokosnät

  Vattenmiljöer / Områden/projekt / Erosionskydda med kokosnät

 157. Grodan - vattenhållande lager

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Grodan - vattenhållande lager

 158. Träspikar

  Markmiljöer / Träspikar

 159. Perenn- & Buskmatta

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta

 160. Kontakta oss

  Entreprenad / Kontakta oss

 161. Vajer

  Gröna fasader / Vajer

 162. Vajeranslutning

  Gröna fasader / Vajeranslutning

 163. Infästningar

  Gröna fasader / Infästningar

 164. Fotogalleri

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Fotogalleri

 165. Fotogalleri

  Markmiljöer / Trädplantering - Duckbill / Fotogalleri

 166. Skydda fasaden

  Markmiljöer / Växtskärmar / Skydda fasaden

 167. Månadssmultron

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Månadssmultron

 168. Vintergröna

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Vintergröna

 169. Waldsteinia

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Waldsteinia

 170. Ängsmatta i trafikmiljöer

  Markmiljöer / Vegetation i trafikmiljö / Ängsmatta i trafikmiljöer

 171. Grönkotula

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Grönkotula

 172. Timjan "mix"

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Timjan "mix"

 173. Grönländsk fingerört

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Grönländsk fingerört

 174. Fotogalleri

  Vattenmiljöer / Strandmattor / Fotogalleri

 175. Hasopor - lättfyllnadsmaterial

  Sedumtak & gröna tak / Torräng för tak / Hasopor - lättfyllnadsmaterial

 176. Fotplåt

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Fotplåt

 177. Droppbevattning

  Sedumtak & gröna tak / Sedumtak / Droppbevattning

 178. Fotogalleri

  Vattenmiljöer / Fotogalleri

 179. Erosionsskydda - strand

  Vattenmiljöer / Områden/projekt / Erosionsskydda - strand

 180. Fotogalleri

  Vattenmiljöer / Flytande våtmark / Fotogalleri

 181. Sök

  Sök

 182. Erosionsskydda - bäck

  Vattenmiljöer / Områden/projekt / Erosionsskydda - bäck

 183. Naturlig rening av dagvatten

  Vattenmiljöer / Områden/projekt / Naturlig rening av dagvatten

 184. Fotogalleri

  Markmiljöer / Vegetation i trafikmiljö / Fotogalleri

 185. Fotogalleri

  Vattenmiljöer / Maxipluggplantor / Fotogalleri

 186. Green roof

  In english / Green roof

 187. Fotogalleri

  Markmiljöer / Markarmering - Pelleplatta / Fotogalleri

 188. Krypoxbär

  Markmiljöer / Perenn- & Buskmatta / Krypoxbär

 189. Fotogalleri

  Markmiljöer / Plantor för markmiljö / Fotogalleri

 190. Fotogalleri

  Vattenmiljöer / Strandrullar / Fotogalleri

 191. Referenser

  Referenser

 192. Bildnedladdning

  Bildnedladdning

 193. Press & Media

  Sidfot / Press & Media

 194. Prenumerera på nyhetsbrev

  Sidfot / Prenumerera på nyhetsbrev

 195. Alla produkter

  Sidfot / Alla produkter

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.