Sedumtak & gröna tak

Veg Tech är din trygga och säkra leverantör! 

Vi har stor kunskap inom vegetationssystem och erbjuder välbeprövade produkter med låg viktbelastning för tak och bjälklagsuppbyggnad. Under 30 år har vi odlat och utvecklat vegetationssystem och är idag ledande leverantör i Sverige.

Sedum Artipelag hålludden

Veg Techs första gröna tak monterades 1991 och vi har sedan dess levererat tusentals sedumtak runt om i Norden. 

Dagens gröna taklösningar har bra miljöeffekter, fördröjning av dagvatten, lägre ljudbild och ger en vackrare och grönare stad.

Fördelar med Veg Techs gröna tak

pil fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%
PIL tätskiktet skyddas mot UV-ljus och ger en längre livslängd
pil våra insekter och pollinatörer hittar en plats i staden 
pil öka den biologiska mångfalden
pil vi erbjuder entreprenadtjänster med egna montörer som är säkerhetsutbildade
pil egna odlingar i Småland med svenskt växtmaterial
pil våra system för takvegetation är välbeprövade och har minimal vikt och höjd

 

Olika system

 

                    Sedumtak                                      Torräng för tak

SedumtakSedum-ört-grästak

                       Biotoptak                                   Gröna gårdar

BiotoptakGröna gårdar

 

Grönt tak Gröna tak Avrinning från gröna tak

Grönt tak - Sedumtak i Göteborg! Halverad avrinning med vegetation på taket!
Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.