Sedumtak & Gröna tak

Veg Tech är din trygga och säkra leverantör! 

I över 30 år har vi odlat och utvecklat växtsystem och är idag ledande leverantör i Sverige. Vi har stor kunskap och erbjuder välbeprövade produkter med låg viktbelastning för tak och bjälklagsuppbyggnad. 

Sedumtak Veg Tech 

Dagens gröna taklösningar har bra miljöeffekter, fördröjning av dagvatten, lägre ljudbild och ger en vackrare och grönare stad.

Fördelar med Veg Techs gröna tak

pil fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%
PIL tätskiktet skyddas mot UV-ljus och ger en längre livslängd
pil våra insekter och pollinatörer hittar en plats i staden 
pil öka den biologiska mångfalden
pil vi erbjuder entreprenadtjänster med egna montörer som är säkerhetsutbildade
pil egna odlingar i Småland med svenskt växtmaterial
pil våra system för takvegetation är välbeprövade och har minimal vikt och höjd


Olika system

 

                    Sedumtak                                                              Torräng för tak

SedumtakTorräng för tak

Hydropack® - Sedum ört grästak
Hydropack® - Sedum ört grästak

                             Biotoptak                                                       Gröna gårdar

BiotoptakGröna gårdar