Veg Tech BIM-objekt

BIM-modell, BIM-objektByggbranschen förändras snabbt och går mot en digitalisering. Att använda BIM i arbetsprocessen har många fördelar för en effektiv planering och att samla information kring byggprojektets BIM-modell.
Nedan kan du ladda ned Veg Techs konstruktionslösningar och ritningsunderlag i olika format. (.revit, .dwg och pdf)

Vår satsning på BIM kommer att utvecklas i takt med branschens digitalisering.
BIM-ansvarig på Veg Tech, Sofie Karlsson. ska@vegtech.se

 

Ladda ned alla takuppbyggnader i 3D »
Ladda ned alla takdetaljer i 3D »

 

 

SEDUMTAK

Sedumtak BIM-objekt  BIM sedumtak   BIM sedumtak
Sedum 0-4° (takfot och taknock)  Sedum 2-27° (takfot och taknock)   Sedum över 27° (takfot och taknock)

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)  
Pdf 

 

Revit (.rvt)  
Autocad (.dwg) 
Pdf 

 

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf

 

 BIM sedumtak BIM sedumtak
BIM sedumtak
Sedum takbrunnar   Sedum Ränndalar  
Sedum solceller

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf

 

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)  
Pdf

 

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf

 

BIM sedumtak
BIM sedumtak
BIM sedumtak
Sedum Regnskugga
Sedum sarg  
Sedum reflekterande fasadmaterial

Revit (.rvt) 
Autocad (.dwg)
Pdf 

 

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg) 
Pdf

 

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf

 

BIM sedumtak BIM sedumtak
 
Sedum stuprör     Sedum vertikala ytor 
 
Revit (.rvt)  
Autocad (.dwg) 
Pdf
Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf
 

                                              

TORRÄNG

BIM torräng  BIM torräng
BIM torräng
Torräng 0-5° 
Torräng 6-14°
Torräng takbrunn

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg) 
Pdf

 

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf

 

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf

 

BIM torräng
BIM torräng
 
Torräng Vertikala ytor 
Torräng sarg 
 
Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf 
Revit (.rvt) 
Autocad (.dwg)
Pdf
 

                                

HYDROPACK® Sedum-ört-gräs

Sedumtak BIM-objekt
Hydropack® Sedum-ört-gräs 0-10°
Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)   
Pdf

 

TAKDETALJER

Sedumtak BIM-objekt  Sedumtak BIM-objekt  BIM kantavslut
Kantavslut KA50
Kantavslut KA50EK 
Kantavslut KA120EK

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf 

 

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf

 

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg)
Pdf

 

Veg Tech fotplåt BIM
   
Fotplåt    

Revit (.rvt)
Autocad (.dwg) 
Pdf