Biokol - klimatsmart nyhet

Förra året investerade vi i en fossilfri pyrolyspanna som ger oss både värme till våra växthus och en helt ny mirakelprodukt, nämligen biokol. Vårt biokol produceras av lokala restprodukter från skogsindustrin och är en utmärkt kolsänka som lagrar kol som annars skulle återgått som koldioxid till atmosfären. 

Att blanda in biokol i växtbäddar medför flera jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer och när höga krav på hållbarhet är i fokus.

Biokol


Välj klimatsmarta gröna tak med biokol
Veg Tech var först i Norden med att odla sedummattor med biokol. Vi har genomfört provodling i ett par år med fina resultat. I år kommer hela vår sedumproduktion att odlas i substrat innehållande biokol och redan nästa år 2021 kan vi erbjuda volymer även för stora projekt. 

Sedummatta med biokol »
Hydropack med biokol »

 

 Vill du arbeta med hållbara produkter som bidrar till en grönare mer levande stad?

Veg Techs sedummatta med biokol ger dig en unik och klimatsmart produkt att rita in i kommande byggprojekt. Varje m² bidrar till en kolsänka motsvarande 1,1 kg koldioxidutsläpp. Dessutom minskar skötselbehovet och näringsläckage motverkas.

Ett sedumtak på 100 m² bidrar till en kolsänka som motsvarar CO2-utsläpp för en bilresa på 90 mil.

Veg Techs biokolsatsning bidrar till en årlig kolsänka som motsvarar 335 ton CO2-utsläpp. det motsvarar 68 varv runt jorden med personbil eller 134 000 stycken 90-grams burgare av rent nötkött.

 


Tack vare klimatklivet får vi både värme och biokol

Lina Pettersson medverkar på filmen och berättar om vår satsning på ny panncentral som ger oss fossilfri uppvärmning. Förutom värme till anläggning och kontor så ger den oss biokol, som är en ny spännande produkt med många fina egenskaper för växtbäddar och odling.

- Att vi bytt våra gamla oljepanna till en fossilfri panncentral är ett steg i rätt riktning för ett miljövänligare och hållbarare Veg Tech. Att det samtidigt kan ge oss biokol är en fantastisk bonus både för oss och för våra kunder, säger Lina Pettersson.

Filmen kommer från Klimatklivet, Länsstyrelsen Kronoberg.

 

Vår nya anläggning har kvalificerat oss för Klimatklivet som stödjer åtgärder som minskar utsläppen av CO2. 

 

 

 

Vad är biokol?
Biokol är en organisk substans rik på kol och mineraler som bildats genom pyrolys av organiska restprodukter i en noggrant kontrollerad tillverkningsprocess och som används som klimatpositivt jordförbättringsmedel.

Vårt biokol är av bästa kvalitet 
Analys utförd enligt EBC:s (European Biochar Certificate) riktlinjer för hållbar produktion av biokol visar att Veg Techs biokol är mycket rent, har högt kolinnehåll, och är stabilt.

Vinnova-projektet Rest-till-bäst 
Har som syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa biokol. Ett projekt som Veg Tech medverkar i.
Lär mer om biokol (film) »