BIOTOPTAK

Livsmiljöerna för flora och fauna krymper i våra städer. Många djur och växter som i vanliga fall har sin hemvist i exempelvis ruderatmarker eller lummiga grönområden har svårt att finna en hemvist när marken bebyggs av nya bostadshus.
Med biotoptak kan man bygga ursprungliga livsmiljöer som gynnar växter, djur och pollinatörer. Med Veg Techs breda sortiment från rätt uppbyggnad till växtval av pluggplantor kan biotoper byggas upp. För att skapa rätt betingelser kan man gärna komplettera med stenrösen, dödved och insektshotell med mera.

Produktfördelar:


Hydropack® gröna ta Gynnar biologisk mångfald - Pollinerande insekter välkomnas

Hydropack® gröna ta Grön infrastruktur - Bidrar till rekreation  och välmående för de boende

Hydropack® gröna ta Design och utformning - Fritt att gestalta ytan efter takets förutsättningar

Hydropack® gröna ta Minskad avrinning - 55-60% minskad avrinning från regnvatten

Hydropack® gröna ta Eget artval - Välj arter efter takets förutsättningar och biotop

Hydropack® gröna ta Säker uppbyggnad - Välbeprövade produkter med låg vikt

 

Uppbyggnad


BiotoptakVikt vattenmättad: 180-250 kg/m²
Vattenhållande förmåga: mer än 100 l/m²
Bygghöjd: 170-210 mm

1. Veg Techs örtpluggplantor
2. Bjälklagsjord
3. Grodan PP - vattenhållande lager
4. ND 220 - dränerande lager
5. Rotskydd 80

 

Nedan: Biotoptak på Koggen i Malmö 

Biotoptak Koggen
Ta del av fotogalleriet, foton tagna den 12 juni 2015.

Referenser

Koggen i Västra hamnen

Till alla vildbin, humlor och andra pollinerande insekter – Välkomna att flytta upp Koggen 1 biotoptak i Västra hamnen, Malmö!

Under augusti har Veg Tech anlagt 5 stycken biotoptak på en nybyggd fastighet i bostadsområdet Kappseglaren i Västra Hamnen, Malmö.
Ett biotoptak har som funktion att främja biologisk mångfald, genom att ge en fristad till insekter, pollinatörer och även till viss del fåglar. Utöver de rent biologiska värdena får man även en minskad avrinning av regnvatten från taken, vilket hjälper till att förhindra översvämningar.

Biotoptaken som är ritade av C Stad & Landskap är gjorda utefter 4 typer där man valt att utforma det efter vilken färg de olika arterna blommar. Biotoptaken är indelade i gräs-taket, vita taket, rosa taket och blå-lila taket och alla har en tydlig fokus på att vara maritima med många arter som återfinns bara ett stenkast därifrån på stränderna kring Öresund. Taken har inte bara vegetation utan även stenrösen, dödved från bok och ek och insektshotell för att flera arter av insekter och fåglar ska kunna trivas och finna en fristad.

Kort fakta om projektet
Koggen 1, Malmö
Byggår: 2014, inflyttning hösten 2014
Byggherre: MKB Fastighets AB
Byggare: Thage
Landskapsarkitekt: C Stad & Landskap

Total yta med gröna tak 774 m²
- biotoptak 399 m²
- sedumtak 375m²