Gröna innergårdar

Säkra uppbyggnader med låg vikt
En takträdgård kan inte alla gånger ersätta ett grönområde på marken, men med god planering och fantasi kan man ändå skapa en grönskande miljö som kan bidra till både rekreation, biologisk mångfald och god dagvattenhantering i den förtätade staden. Många tak har ett soligt och vindutsatt läge där växter som man i naturen finner i extrema och utsatta miljöer passar bäst. Andra tak kan vara skuggade av andra fastigheter där växter från bryn och lundar trivs bäst. Det är alltså viktigt att läsa av varje projekts specifika förutsättning för att skapa en lättskött, långsiktig och hållbar lösning. Grunden till en väl fungerande takträdgård ligger i en väl genomtänkt växtbädd och uppbyggnad, där man planerat in rotskydd och en korrekt fungerande dränering. Här har Veg Tech lång erfarenhet som tillsammans med rätt växtval lägger grunden för en lätt, säker och hållbar takträdgård. Idag strävar man efter att använda så mycket växtmaterial som möjligt från den inhemska floran.

Uppbyggnad

1. VäxtmaterialGröna innergårdar
2. Bjälklagsjord
3. Grodan
4. Dräneringslager
5. Rotskydd 80

 

Fördelar:

dot  En grön miljö på gården är mycket värdefull för fastigheten

dot  En lummig uteplats värderas högt av de boende

dot  Med vår systemuppbyggnad kan man bygga med mycket låg viktbelastning

 

Grå och steril innergård blir grön och levande...
En kal och oinredd innergård på Grand Hôtel i Stockholm fick ett grönt lyft med produkter och entreprenad från Veg Tech. Vi levererade sedummattor till taket, perennmattor med arten vinca, kantstöd till grusgången, vattenhållande skivor för en lättare uppbyggnad och bjälklagsjord med en vattenhållande förmåga.

Innergård tar form Innergård tar form Kantstöd i rabatter

Veg Tech utför markarbeten Växter på gården Sedumtak som blommar

Färdigt resultat från första dagen!

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »
PDF Ikon Katalogavsnitt »

Grönt höjer värdet på fastigheten!Grön gård i staden
Veg Techs system kan användas även i planteringsbäddar eller i krukor.
Grodanskivorna ger bädden ett extra vattenmagasin och perennerna trivs
mycket bra i bjälklagsjorden.
Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.