Gröna innergårdar

Säkra uppbyggnader med låg vikt
En takträdgård kan med god planering och fantasi skapa en grönskande miljö som kan bidra till både rekreation, biologisk mångfald och god dagvattenhantering i den hållbara staden.
Tak kan vara utsatta för mycket sol, vindutsatt läge eller skugga och då väljs växter som passar den utsatta miljön bäst. Det är viktigt att se till varje projekts förutsättning för att skapa en lättskött, långsiktig och hållbar lösning. Grunden ligger i en väl genomtänkt växtbädd och uppbyggnad, där man planerat in rotskydd och en korrekt fungerande dränering.
Veg Tech har lång erfarenhet och stor kunskap om rätt växtval för en lätt, säker och hållbar takträdgård. Idag strävar man efter att använda så mycket växtmaterial som möjligt från den inhemska floran.

Vattenhållning

Uppbyggnad

1. VäxtmaterialGröna innergårdar
2. Bjälklagsjord
3. Grodan
4. Dräneringslager
5. Rotskydd 80

 

Fördelar:

dot  En grön miljö på gården är mycket värdefull för fastigheten

dot  En lummig uteplats värderas högt av de boende

dot  Med vår systemuppbyggnad kan man bygga med mycket låg viktbelastning

 

Grå och steril innergård blir grön och levande...
En kal och oinredd innergård på Grand Hôtel i Stockholm fick ett grönt lyft med produkter och entreprenad från Veg Tech. Vi levererade sedummattor till taket, perennmattor med arten vinca, kantstöd till grusgången, vattenhållande skivor för en lättare uppbyggnad och bjälklagsjord med en vattenhållande förmåga.

Innergård tar form Innergård tar form Kantstöd i rabatter

Veg Tech utför markarbeten Växter på gården Sedumtak som blommar

Färdigt resultat från första dagen!

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »
PDF Ikon Katalogavsnitt »
PDF Ikon Uppbyggnader »

Grönt höjer värdet på fastigheten!Grön gård i staden
Veg Techs system kan användas även i planteringsbäddar eller i krukor.
Grodanskivorna ger bädden ett extra vattenmagasin och perennerna trivs
mycket bra i bjälklagsjorden.
Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

Vi hjälper våra kunder att skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela norden.