GRÖNA INNERGÅRDAR

Säkra uppbyggnader med låg vikt
Grunden till en fungerande takträdgård ligger i en väl genomtänkt växtbädd och uppbyggnad. Där man planerat in rotskydd och en korrekt fungerande dränering.

Det är viktigt att läsa av varje projekts specifika förutsättning för att skapa en lättskött, långsiktig och hållbar lösning. 

Gröna innergårdar växtlighet

Produktfördelar:


dot  Hållbart byggande - välbeprövade produkter och säker uppbyggnad

dot  Minskad avrinning - fördröjer dagvattnet naturligt

dot  Gröna uterum - viktiga områden - positiv påverkan på vår hälsa

dot  Gynnar biologisk mångfald - pollinerande insekter välkomnas

dot  Stor variation - möjlighet att skapa gröna lummiga rum med eget artval

dot  En grön investering lönar sig - fastigheten får ett högre värde med en grön oas

Uppbyggnad


utegårdarVikt vattenmättad: mer än 250 kg/m²
Vattenhållande förmåga: mer än 140 l/m²
Bygghöjd: 250-1030 mm

1. Växtmaterial 
2. Bjälklagsjord
3. Grodan
4. Dräneringslager
5. Rotskydd 80

 

 

 


En innergård på Grand Hôtel i Stockholm fick ett grönt lyft med produkter och entreprenad från Veg Tech.

Veg Tech levererade sedummattor till taket, perennmattor med arten vinca, kantstöd till grusgången, vattenhållande skivor för en lättare uppbyggnad och bjälklagsjord med en vattenhållande förmåga.

Innergård tar form Innergård tar form Kantstöd i rabatter

Veg Tech utför markarbeten Växter på gården Sedumtak som blommar

Färdigt resultat från första dagen!