Bjälklagsjord

Veg Techs bjälklagsjord är optimerad för användning på gröna gårdar och takterrasser. Jorden är framtagen för växtytor med speciella krav. Med en inblandning av bland annat pimpsten erhåller jorden en avsevärt förbättrad vattenhållande förmåga.

Fördelar med Veg Techs Bjälklagsjord
 

VT god förmåga att ta upp vatten.

VT god vattentillgång för planterade växter

VT god genomsläpplighet

VT god struktur

Storsäck bjälklagsjord

Produktfakta

Kompaktering: Jorden blandas på beställning varför en initial kompaktering om ca 20% kan förekomma. Därefter är jorden långtidsstabil tack vare sitt låga innehåll av organiskt material.

Artikelnr: 8-120 87   Storsäck 1m³
Artikelnr: 9-124 66   Bulk, lastbil+släp ca 30m³
Sammansättning:     Sand, pimpsten 2-8 mm, torv, lera
Vikt leveransfuktig:   1000 kg/m³