Sedum på mark

Veg Techs färdiga mattor med sedum är lätta att anlägga och man får en tät vegetationsyta från första dagen. Sedummattorna är av samma sort som de som används till takvegetation.

Anlägg sedummattorna på ett väldränerat underlag för att undvika framtida etablering av ogräs. Det är också en fördel om ytan utförs svagt lutande för att säkerställa en god avrinning och dränering av överskottsvatten.

Sedum i rondell

Sedum i refuger och rondeller

Sedumvegetation är extremt torktålig och trivs därför bra i mycket torra områden liknande trafikmiljöer. Sedumvegetationen tål däremot bara begränsade mängder salt och slitage. Den skall därför inte användas där saltpåfrestningen är för stor eller på ytor där den utsätts för slitage från exempelvis fordon som sneddar över ytan, snöröjning eller på platser där man kan befara att fotgängare kommer att gå över ytan. Sedumytan skall därför omges av en zon med exempelvis stensättning närmast körytan för att undvika de mest utsatta partierna.
Läs mer om uppbyggnad » 

Sedum på murSedum på murkrön

Sedumvegetation passar bra att anlägga i den torra miljön uppe på murkrön. Det är viktigt att förbereda ett jämnt och dränerande underlag i murkrönet. Sedummattans kanter ska ligga en aning nedsänkta i förhållande till murens sidor så att växtligheten skyddas mot nötning och uttorkning.
Läs mer om uppbyggnad »

Sedum på markSedum på mark

När sedummattor anläggs på mark ska underlaget vara dränerande 150-300 mm, gärna makadam med fraktion 16-32mm. Ytan skall luta eller vara bomberad.
Lutning: 1:20 eller mer (max 1:2).

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.