SEDUMTAK

Sedumtak Lindholmen i Göteborg
Sedumtak på Lindholmen i Göteborg

Minimal vikt och bygghöjd
Veg Techs Sedumtak fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%. Veg Techs sedummatta odlas i Småland och består av 9-12 olika härdiga och torktåliga sedumarter. Den säkra uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt. Veg Techs sedumtak väger endast 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Produktfördelar


svenska växter  Svenska växter för skandinaviskt klimat
Egna odlingar  Produktion på egna odlingar i Småland
Vindsäkrad  Motståndskraftig mot vindbelastning
Brandgodkänt  Brandgodkänt enligt Broof(t2
Erosionsskyddat skikt  Erosionsskyddat växtskikt
Erosionsskyddat skikt  Minskad och fördröjd avrinning från regnvatten 
Krympfria sedummattor  Veg Techs sedummattor är krympfria!
Erosionsskyddat skikt  Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
Erosionsskyddat skikt  Vi erbjuder montage med egna erfarna montörer


Uppbyggnad


Uppbyggnad sedumtakVeg Tech XMS moss-sedum 2-27°

Rekommenderad taklutning 2-27°

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: mindre än 20 l/m²
Bygghöjd: 40 mm

1. 30 mm Veg Techs moss-sedummatta
2. 10 mm VT-filt

 


 Veg Tech XMS moss-sedum 0-4°
Rekommenderad taklutning 0-4

Uppbyggnad sedumtak

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 20 l/m²
Bygghöjd: 55 mm

1. 30 mm Veg Techs moss-sedummatta
2. 25 mm ND 5+1

 
 
 
 

 
Veg Tech XMS moss-sedum 0-27°
Rekommenderad taklutning 0-27
SedumtakVikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: mindre än 20 l/m²
Bygghöjd: 57 mm

1. 30 mm Veg Techs moss-sedummatta
2. 10 mm VT-filt
3. 17 mm Xerodrän VT 17

 

 

 

 

Sedumarter

Artsammansättningen kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. Vårtips! Gödsla ditt sedumtak. Ladda ned skötselanvisning