Sedumtak

Vi är din säkra och trygga sedumleverantör!

Sedum i staden Stadsutveckling

Grön stad med sedum Gröna tak dagvattenhantering

Minimal vikt och bygghöjd
Veg Techs Sedumtak fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%.
Sedummattan odlas i Småland och består av 7-12 olika härdiga och torktåliga sedumarter. Den säkra uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt.
Veg Techs sedumtak väger bara ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.

 

Fördelar                 

svenska växter Svenska växter för skandinaviskt klimat
Egna odlingar Produktion på egna odlingar i Småland
Vindsäkrad Motståndskraftig mot vindbelastning
Brandgodkänt Brandgodkänt enligt Broof(t2
Erosionsskyddat skikt Erosionsskyddat växtskikt
Erosionsskyddat skikt Minskad och fördröjd avrinning från regnvatten 
Krympfria sedummattor Veg Techs sedummattor är krympfria!
Erosionsskyddat skikt Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
Erosionsskyddat skikt Vi erbjuder montage med egna erfarna montörer


Uppbyggnader

 

Uppbyggnad sedumtak

System XMS 2-27°
Lutande tak
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 40 mm
Vattenhållande förmåga: 20-22 liter/m²

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt 


System XMS 0-4°Uppbyggnad sedumtak

Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 55 mm
Vattenhållande förmåga: 18-20 liter/m²

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1 


Sedumtak

Vid extra dränering
System XMS 0-27° 
Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 55 mm
Vattenhållande förmåga: 20 liter/m²

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Xerodrän

Sedum

Artsammansättningen kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. Vårtips! Gödsla ditt sedumtak.

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

 
Montering av sedumtak Broschyr »
Montering av sedumtak Montering av sedumtak »
Skötsel av sedumtak Skötsel av sedumtak »
 Projekteringsunderlag »

 
Kontakta info@vegtech.se för AMA-texter.
Sedumtak i limhamn
Garagebyggnader i Limhamn 

Länkar


 Montering sedumtak (film)»

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömd

Stommen i Veg Techs sedummatta är


Till toppen

Kreativa gröna lösningar sedan 1987

Vi hjälper våra kunder att skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela norden.