Sedumtak

Vi är din säkra och trygga sedumleverantör!

Sedum i staden Stadsutveckling

Grön stad med sedum Gröna tak dagvattenhantering

Minimal vikt och bygghöjd
Veg Techs Sedumtak fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%.
Sedummattan består av lättskötta och torktåliga sedum- och mossarter.
Den säkra uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt.
Veg Techs sedumtak väger bara ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Fördelar med Veg Techs sedumtak - gröna tak!

                    

svenska växter Svenska växter för skandinaviskt klimat
Egna odlingar Produktion på egna odlingar i Småland
Vindsäkrad Motståndskraftig mot vindbelastning
Brandgodkänt Brandgodkänt enligt Broof(t2
Erosionsskyddat skikt Erosionsskyddat växtskikt
Erosionsskyddat skikt Minskad och fördröjd avrinning från regnvatten 
Krympfria sedummattor Veg Techs sedummattor är krympfria!
Erosionsskyddat skikt Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
Erosionsskyddat skikt Vi erbjuder montage med egna erfarna montörer


Uppbyggnader av Veg Techs sedumtak

Kontakta info@vegtech.se för AMA-texter.

 

Uppbyggnad sedumtak

System XMS 2-27°
Lutande tak
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 40 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt

Vattenhållande förmåga
Ett sedumtak med uppbyggnad med VT-filt håller ca 20-22 liter vatten/m².
Taklutning har betydelse. En viss mängd vatten hålls i vegetationens bladyta.


System XMS 0-4°Uppbyggnad sedumtak

Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 55 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1

 


Vattenhållande förmåga
Ett sedumtak med uppbyggnad med ND 5+1 håller ca 18-20 liter vatten/m². 
En viss mängd vatten hålls i vegetationens bladyta.


Sedumtak

Vid extra dränering
System XMS 0-27° 
Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 55 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Xerodrän


Vattenhållande förmåga

Ett sedumtak med uppbyggnad med VT-filt och Xerodrän håller ca 20 liter vatten/m². 
En viss mängd vatten hålls i vegetationens bladyta.
Sedum

Veg Techs sedummatta odlas i Småland och består av 7-12 olika härdiga sedumarter. Artsammansättningen kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. Vårtips! Gödsla ditt sedumtak.

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.