Sedumtak

Vi är din säkra och trygga sedumleverantör! 

Sedumtak - Veg Tech är din säkra sedumleverantör

Minimal vikt och bygghöjd
Veg Techs Sedumtak fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%.
Sedummattan  odlas i Småland och består av 7-12 olika härdiga och torktåliga sedumarter. Den säkra uppbyggnaden har en minimal bygghöjd och vikt.
Veg Techs sedumtak väger bara ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.

 

Fördelar

svenska växter  Svenska växter för skandinaviskt klimat
Egna odlingar  Produktion på egna odlingar i Småland
Vindsäkrad  Motståndskraftig mot vindbelastning
Brandgodkänt  Brandgodkänt enligt Broof(t2
Erosionsskyddat skikt  Erosionsskyddat växtskikt
Erosionsskyddat skikt  Minskad och fördröjd avrinning från regnvatten 
Krympfria sedummattor  Veg Techs sedummattor är krympfria!
Erosionsskyddat skikt  Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
Erosionsskyddat skikt  Vi erbjuder montage med egna erfarna montörer


Uppbyggnader

 

Uppbyggnad sedumtak

System för lutande tak XMS 2-27°
Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: mindre än 20 l/m²
Bygghöjd: 40 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt

 


 
 
System för låglutande tak XMS 0-4°Uppbyggnad sedumtak

Vikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga: 20 l/m²
Bygghöjd: 55 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1

 

 

 


 
System XMS Vid extra dränering 0-27° 
SedumtakVikt vattenmättad: 50 kg/m²
Vattenhållande förmåga l/m²: mindre än 20
Bygghöjd: 57 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Xerodrän

Artsammansättningen kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. Vårtips! Gödsla ditt sedumtak.

 

Sedumarter

Artsammansättningen kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. Vårtips! Gödsla ditt sedumtak.