Sedumtak

Veg Tech är din trygga och säkra leverantör av sedumtak!

Sedum på höga höjder


Minimal vikt och bygghöjd
Veg Techs system för sedumtak fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%. Takvegetationen baseras på en blandning av lättskötta och torktåliga sedum- och mossarter vilket ger uppbyggnader med minimal bygghöjd och vikt. Veg Techs sedumtak väger bara ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Fördelar med Veg Techs sedumtak - gröna tak!

                    

svenska växter Svenska växter för skandinaviskt klimat

Egna odlingar Produktion på egna odlingar i Småland

Vindsäkrad Motståndskraftig mot vindbelastning

Brandgodkänt Brandgodkänt enligt Broof(t2

Erosionsskyddat skikt Erosionsskyddat växtskikt

Erosionsskyddat skikt Minskad avrinning av regnvatten från taken 

Erosionsskyddat skikt Skyddar tätskiktet mot UV-ljus

Erosionsskyddat skikt Egna erfarna montörer

Krympfria sedummattor Veg Techs sedummattor är krympfria!


Uppbyggnader av Veg Techs sedumtak

Kontakta info@vegtech.se för AMA-texter.

 

Uppbyggnad sedumtak

System XMS 2-27°
Lutande tak
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 40 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt

Vattenhållande förmåga
Ett sedumtak med uppbyggnad med VT-filt håller ca 20-22 liter vatten/m².
Taklutning har betydelse. En viss mängd vatten hålls i vegetationens bladyta.


System XMS 0-4°Uppbyggnad sedumtak

Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 55 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 25 mm Nophadrain 5+1

 


Vattenhållande förmåga
Ett sedumtak med uppbyggnad med ND 5+1 håller ca 18-20 liter vatten/m². 
En viss mängd vatten hålls i vegetationens bladyta.


Sedumtak

Vid extra dränering
System XMS 0-27° 
Låglutande takytor
Vikt: 50 kg/m²
Bygghöjd: 55 mm

1. 30 mm Xeroflor Moss-Sedum
2. 10 mm VT-filt
3. Xerodrän


Vattenhållande förmåga

Ett sedumtak med uppbyggnad med VT-filt och Xerodrän håller ca 20 liter vatten/m². 
En viss mängd vatten hålls i vegetationens bladyta.
Sedum

Veg Techs sedummatta odlas i Småland och består av 7-12 olika härdiga sedumarter. Artsammansättningen kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. Vårtips! Gödsla ditt sedumtak.

Kontakta en säljare nära dig »

Bläddra i katalogen »

 
Montering av sedumtak Broschyr »
Montering av sedumtak Montering av sedumtak »
Skötsel av sedumtak Skötsel av sedumtak »
 Projekteringsunderlag »

Sedumtak i limhamn
Garagebyggnader i Limhamn

TIPS
Våren bjöd på solrekord. Vegetationen behöver extra bevattning!

Länkar


 Montering sedumtak »

Produkten är bedömd av:

Byggvarubedömd

Till toppen
Under 30 år har vi hjälpt våra kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar för den framtida gröna staden. Vi har odlat och utvecklat olika vegetationssystem och är idag ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förser vi kunder i hela Norden.