Droppbevattning

En kompletterande droppbevattning kan minska skötselbehovet!

Sedum och mossor klarar långa torra perioder men genom att tillföra vatten håller takvegetationen en jämnare standard särskilt under tidig vår. Speciellt gäller detta på branta takytor med vind- och solutsatta lägen.

God investering!
Droppbevattning är en god investering när takvegetationen anläggs. Med droppslang tillför man vatten i små doser där varje droppe tas tillvara helt utan vattenavdunstning och vindavdrift. Droppslangen är tillverkad i miljövänlig polyeten och är enkel att sköta och montera. Droppbevattningssystemet ligger dolt i takvegetationens uppbyggnad.

Behöver man vattna?
Vid torkperioder särskilt på våren mars-maj rekommenderas bevattning av sedumtaket så att tillväxten aktiveras snabbare. En bra regel är när man vattnar taket och det börjar droppa vatten från stuprör vid markplan då är sedumtaket genomvattnat.

Montering
Droppslangen ligger direkt på det fukthållande lagret under vegetationsmattorna och fästs med vanliga stripes/buntband. Droppslangen placeras högst uppe i nock på byggnaden och fortsätter med matarslang utmed ena kanten av takytan. Slangen kan kopplas till en vanlig trädgårdsslang i vattenutkastet.

 

Droppbevattning Droppbevattning
Droppslang                                      Monterad droppbevattning


Vi beräknar och installerar droppbevattning till olika gröna taklösningar.