Fotplåt

Vid takvegetationen infästs en fotplåt längs takfoten. Fotplåten fungerar som en dropplist för det vatten som avrinner från takytan och förhindrar att vattnet droppar på fasaden.

Fotplåtarna omlottskarvas ca 100 mm vid monteringen (de bygger mao 1150 mm).

Fotplåt perforerad

Fotplåten tillverkas i rostfritt stål.

Produktfakta

Artikelnr: 9-12416
Längd: 1250 mm

.........................................

Perforerad fotplåt för god vidhäftning. (Godkänd enligt branschstandard)